วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่สายวันฟ้าหม่น คนหลากเชื้อชาติศาสนา ร่วมอาลัยถวายดอกไม้จันทน์

ประชาชนหลากเชื้อชาติศาสนา หลายชนเผ่าใน อ.แม่สาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ลงจากดอย เดินข้ามสะพานจากท่าขี้เหล็ก ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม...   

เช้าวันที่ 26 ต.ค.60 บริเวณลานที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สถานที่วางดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางบรรยากาศเมฆมืดครึ้ม

โดยมีข้าราชการทุกหน่วยงาน และประชาชน ร้านค้าตลาดหลายเชื้อชาติ หลายชนเผ่าชาติพันธุ์ มีชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน อาข่า ชาวลัวะ ชาวดาระอั้ง (ปะหร่อง) แต่งตัวชุดประจำเผ่า รวมถึงผู้นับถือศาสนาคริสต์ ฮินดู อิสลาม ชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่แม่สาย และอาศัยอยู่ จ.ท่าขี้เหล็ก เดินข้ามสะพานด่านพรมแดนแม่สายกว่า 3,000 คน เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนมาก

ส่วนที่วัดพระธาตุจอมจันทร์ ต.สันทราย อ.แม่จัน นางวันดี ราชชมพู นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านและชนเผ่าต่างๆ แต่งตัวชุดประจำเผ่า ทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน.

ประชาชนหลากเชื้อชาติศาสนา หลายชนเผ่าใน อ.แม่สาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ลงจากดอย เดินข้ามสะพานจากท่าขี้เหล็ก ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม... 26 ต.ค. 2560 17:19 26 ต.ค. 2560 23:15 ไทยรัฐ