วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

  • Share:

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เสด็จพระราชดําเนินมายังพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

เจ้าพนักงานเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่พระเมรุมาศ และพระที่นั่งทรงธรรมไว้พร้อม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

กระทั่งเวลา 17.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยรถยนต์พระที่นั่ง เทียบที่หลังพระที่นั่งทรงธรรม ถนนหน้าพระธาตุ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี 8 ตํารวจหลวง นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัยราชกระบี่ยุทธ นําเสด็จ นายทหารราชองครักษ์ตามเสด็จ ประทับพระราชอาสน์ตรงหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 แล้ว พระสงฆ์ 50 รูป สวดศราทธพรต จบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ 50 รูป ที่สวดศราทธพรตสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง ทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ขบวนผู้แทนจิตอาสาเชิญพานดอกไม้จันทน์ จํานวน 9 พาน เดินเข้ามณฑลพิธี เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ถวายความเคารพแล้ว ออกจากมณฑลพิธี

เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินจากพระที่นั่งทรงธรรม ไปขึ้นพระเมรุมาศ โดยมี 8 ตํารวจหลวง นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัย ราชกระบี่ยุทธ นําเสด็จ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพเป่าแตร เดี่ยวสัญญาณนอน จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ กองเกียรติยศทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และยิงปืนเล็กยาว 9 นัด พร้อมกันกับทหารปืนใหญยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ 21 นัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพ 3 เหล่าทัพ ที่ในราชวัติพระเมรุมาศเดินแถวกลับ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นําศาสนา ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามลําดับหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จพระราชดําเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรือน ผู้มีตําแหน่งเฝ้าฯ จะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามลําดับ.

ในการนี้ มีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ รวม 24 ประเทศ ดังนี้ 1. สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี เลโซโท 2. สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีภูฏาน 3. สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีตองกา 4. ประธานาธิบดีเมียนมา และภริยา 5. ประธานประเทศลาว และภริยา 6. ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และคู่สมรส 7. สมเด็จพระราชินีสวีเดน 8. สมเด็จพระราชินีเนเธอร์แลนด์ 9. สมเด็จพระราชินีเบลเยียม 10. สมเด็จพระราชินีสเปน

11. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ออสเตรเลียและภริยา 12. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ แคนาดา 13. อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 14. อดีตประธานาธิบดี สมาพันธรัฐสวิส 15. อดีตประธานาธิบดีเยอรมนี 16. นายกรัฐมนตรีบาห์เรน 17. มกุฎราชกุมารเดนมาร์ก 18. มกุฎราชกุมารนอร์เวย์ 19. แกรนด์ดยุกรัชทายาทลักเซมเบิร์ก 20. รองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย และสุลต่านแห่งรัฐเประและพระชายา 21. ดยุกแห่งยอร์ก สหราชอาณาจักร 22. เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งญี่ปุ่นและพระชายา 23. พระอนุชาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ 24. เจ้าหญิงมาร์กาเรตา ลิกเตนสไตน์

สำหรับรองประมุข หัวหน้ารัฐบาล และผู้แทนพิเศษ 18 ประเทศ ประกอบด้วย 25. รองประธานาธิบดีเวียดนาม 26. นายกรัฐมนตรีกัมพูชา 27. นายกรัฐมนตรีสวาซิแลนด์ 28. อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ 29. อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสและภริยา 30. รองนายกรัฐมนตรีจีน 31. รองนายกรัฐมนตรีตุรกี 32. รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 33. รองประธานสภาดูมา รัสเซีย 34. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศและการค้า คนที่ 2 บรูไนดารุสซาลาม 35. รมว.กลาโหมสหรัฐอเมริกา 36. รมว.ต่างประเทศฟิลิปปินส์ และภริยา 37. รมว.ต่างประเทศและกระทรวงนโยบายและแผน ศรีลังกา และภริยา 38. รมว.กลาโหมเนปาล และภริยา 39. รมว.พลังงาน ปากีสถาน 40. รมช.ต่างประเทศบังกลาเทศ 41. รมช.ต่างประเทศอินเดีย 42. เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล แห่งวาติกัน