วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมวลภาพ อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

ประมวลภาพ หลังพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ โดยอุตราวัฏ ๓ รอบ แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งทรงธรรม เจ้าพนักงานเลื่อนพระบรมโกศสู่เกริน อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน  

ประมวลภาพ เจ้าพนักงานเลื่อนพระบรมโกศสู่เกริน อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ... 26 ต.ค. 2560 14:18 26 ต.ค. 2560 14:36 ไทยรัฐ