วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมวลภาพ อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

ประมวลภาพ หลังพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ โดยอุตราวัฏ ๓ รอบ แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งทรงธรรม เจ้าพนักงานเลื่อนพระบรมโกศสู่เกริน อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน