วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาจารย์หมอประดิษฐ์ แพทย์ผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน ผู้ประคองพระบรมโกศส่งเสด็จครั้งสุดท้าย

ไทยรัฐออนไลน์ ขอพาไปทำความรู้จักกับ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้ทำหน้าที่สำคัญเป็นผู้ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยก่อนหน้านี้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ มีโอกาสได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2538 ในฐานะแพทย์เวรประจำ และทำหน้าที่ทีมถวายการรักษาพระหทัยของพระองค์ท่าน

ประวัติ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

1.'ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน' เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2499 เป็นชาวพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนางบุญมา ปัญจวีณิน (เสียชีวิตแล้ว) ภรรยาชื่อนางวริยา ปัญจวีณิน มีบุตร-ธิดา 2 คน

2.ด้านการศึกษาของ 'อาจารย์หมอประดิษฐ์' จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงอรุณ, มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมคงคา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนรวมทั้งวิทยาศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัช และแพทย์ ก่อนจะแยกเรียน คณะแพทย์ในปีที่ 2 สำเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต (รุ่น 85) จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

3.รศ.นพ.ประดิษฐ์ เป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น และสถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง ได้อบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี 2523

4.จากนั้นท่านได้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทางการทำหัตถการปฏิบัติสายสวนโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์ กลับมาทำหน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอนงานบริการ และงานวิจัย, หัวหน้าสาขาวิชาหทัยวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

5. รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เป็นผู้อำนวยการคนแรก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบเอกชน


6. ในปี 2538 (22 ปีที่แล้ว) รศ.นพ.ประดิษฐ์ ได้อยู่ในทีมถวายการรักษาพระหทัย ทั้งยังได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย โปรดเกล้าฯให้เป็นผู้ถวายงานในการเข็นพระเก้าอี้เลื่อน ทุกครั้งที่เสด็จฯลงจากที่ประทับชั้น 16 ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

7. นอกจากนั้น “อาจารย์หมอประดิษฐ์” ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาผู้ป่วยทั่วไป, งานด้านการสอนและงานวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8.อาจารย์หมอประดิษฐ์ยังได้รับการยกย่องและรางวัลบุคลากรดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถึง 2 ครั้งในปี 2544 และ 2550

9.รศ.นพ.ประดิษฐ์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า ความรู้สึกในการได้เข้าทีมถวายการรักษาพระหทัย เป็นความภูมิใจที่สุดแล้ว ส่วนในความตื่นเต้นก็มีบ้าง แต่มีคนสอนผมว่า พยายามรักษาคนไข้ทุกคนให้เหมือนกัน ไม่คิดว่าเป็นใคร จะได้ไม่ผิดพลาด ความตื่นเต้นก็จะไม่มี

10. ล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่า รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทย 68 ล้านคน ทำหน้าที่อันใหญ่หลวง เป็นผู้ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้ทำหน้าที่สำคัญเป็นผู้ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 26 ต.ค. 2560 13:52 26 ต.ค. 2560 14:09 ไทยรัฐ