วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม ช่วงเย็น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกําหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 25-29 ต.ค. 2560

โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เวลา 17.30 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/056/1.PDF

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกําหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ต.ค. 2560 12:35 26 ต.ค. 2560 12:43 ไทยรัฐ