วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถ่ายภาพน้อมรำลึก


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นอีกหน่วยงานที่จัดให้มีกิจกรรมบันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเก็บความทรงจำ ซึ่งแสดงถึงความอาลัยและความจงรักภักดี

ด้วยการถ่ายภาพคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่ครบครันทันสมัย และใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Blue screen และ Green screen เป็นฉากหลัง

จากนั้นนำภาพที่ถ่ายประชาชนมาผสานกับภาพที่จัดเตรียมไว้กว่า 20 แบบ อาทิ ภาพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระอิริยาบถต่างๆ

ภาพที่คัดสรรมานั้น ส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกส่วนหนึ่งได้จากการศึกษาและค้นคว้า ความคิดเห็นจากประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพถ่ายทุกภาพบันทึกลงในกระดาษอย่างดีสี่สีสวยงามขนาด 6×8 นิ้ว ถ่ายได้คนละหนึ่งภาพ และสามารถรอรับภาพกลับบ้านไปได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมดังกล่าวมีมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และยังคงมีไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้าย

ประชาชนที่สนใจในกิจกรรมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ติดต่อใช้บริการได้ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับบัตรคิวเพื่อถ่ายภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้าย เพียงวันละ 600 คน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

“วีระชัย ฉัตรใบโพธิ์”

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com 

ด้วยการถ่ายภาพคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่ครบครันทันสมัย และใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Blue screen และ Green screen เป็นฉากหลัง 26 ต.ค. 2560 10:28 26 ต.ค. 2560 10:28 ไทยรัฐ