วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงบริหารประเทศ ลดการรวยกระจุกจนกระจาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว มหาสมบัติ ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ลูกหลานไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันทรงคุณค่า ใช้ได้ทั้ง การดำรงชีวิต การทำธุรกิจ และ การพัฒนาประเทศ ผมหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้บริหารประเทศเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกคน

บรรทัดนี้ผมขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่รับฟังเสียงท้วงติง สั่งให้สำนักงานประกันสังคมยกเลิกการเก็บเงินประกันสังคมเพิ่มเป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือนแล้ว ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ถ้าเก็บเพิ่มตอนนี้ ในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ ผมฟันธงว่าเดือดร้อนทั้ง มนุษย์เงินเดือน และ เอสเอ็มอี แน่นอน

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นมรดกของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อพสกนิกรไทย เป็นหลักปรัชญาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าบุคคลไหน บ้านไหน สังคมไหน ประเทศไหน ถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง ที่นั่นก็มีความสุขอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นต้องรํ่ารวยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก ขอให้มีเศรษฐกิจที่เพียงพอ ตั้งแต่ เสรีภาพ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การศึกษา ถนน หนทาง การคมนาคมขนส่ง นํ้าไม่ท่วม ระบบสาธารณูปโภคสมบูรณ์ครบถ้วนทุกที่ทั่วประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึง เทคโนโลยียุคใหม่ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ถ้ารัฐบาลทำได้ คนไทยทุกคนก็จะหลุดพ้นจากความยากจนทันที

ในการจัดอันดับ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปี 2017 เมื่อต้นปีนี้ ประเทศนอร์เวย์ ที่อยู่นอกยูโรโซน ก้าวกระโดดจากอันดับ 4 ปีที่แล้ว ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในปีนี้ โดยมีเพื่อนบ้าน เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ตามมาเป็นอันดับ 2-3-4

การจัดอันดับ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก เขาวัดจาก พื้นฐาน 6 ประการ คือ มีความห่วงใยกัน (caring) มีสิทธิเสรีภาพ (freedom) มีความใจกว้างและเอื้ออาทรต่อกัน (generosity) มีความซื่อสัตย์ (honesty) มีรายได้ที่ดี (income) มีธรรมาภิบาล (goodgovernance)

ในประเด็น ธรรมาภิบาล นี้ ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดว่า เขามี หลักธรรมาภิบาลอีก 6 ข้อ อยู่ในคำว่า ธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า ไม่ใช่ “ธรรมาภิบาลบนกระดาษ” แบบไทยๆที่ใช้กันอยู่

ประชาชนทั้ง 4 ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก เพราะรัฐบาลปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานแห่งความสุขของมนุษย์ทั้ง 6 ประการได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านแล้วลองคิดเทียบกับ ประเทศไทย ดูนะครับ จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะ

ลองไปดู วิธีบริหารประเทศ ของ รัฐบาลนอร์เวย์ เสียหน่อยนะครับ เขาบริหารประเทศอย่างไร จึงทำให้ชาวนอร์เวย์มีความสุขที่สุดในโลก นอร์เวย์แม้จะมีบ่อน้ำมัน แต่รัฐบาลนอร์เวย์กลับผลิตออกมาขายวันละไม่มาก ไม่เอาทรัพย์สินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันวงจรความรุ่งเรืองและความหายนะ ผมเคยฟังมาว่า รัฐบาลนอร์เวย์นำรายได้จากการขายน้ำมันเข้ากองทุนสวัสดิการของประชาชน ทั้งหมด เพราะถือว่าน้ำมันเป็นสมบัติของชาติและของประชาชน ไม่เอาไปใช้ล้างผลาญแบบกองทุนน้ำมันของบางประเทศแถวนี้

การบริหารประเทศของรัฐบาลนอร์เวย์ เข้ากับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างแท้จริง จึงทำให้ชาวนอร์เวย์มีความสุขที่สุดในโลก
อย่างแย่ที่สุดก็อยู่อันดับ 4 ของโลก

ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็หวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงคิดค้นขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับของ องค์การสหประชาชาติ ไปใช้บริหารประเทศอย่างจริงจัง เพื่อกระจายความมั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสุขให้ประชาชนทุกระดับ ไม่รวยกระจุกจนกระจายอย่างปัจจุบัน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว มหาสมบัติ ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ลูกหลานไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันทรงคุณค่า 26 ต.ค. 2560 08:43 26 ต.ค. 2560 10:54 ไทยรัฐ