วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บันทึก กทม.-โครงการแก้ปัญหาจราจรพระราชดำริรัชกาลที่ 9

บันทึก กทม.-โครงการแก้ปัญหาจราจรพระราชดำริรัชกาลที่ 9 : ฉันภูมิใจดีใจที่มีส่วนแก้ปัญหา

อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ สมะลาภา บันทึกไว้ในหนังสือ “สะพานพระราม 8 โครงการแก้ปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริ” จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2543 ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักว่าปัญหาสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งสร้างความลำบากเดือดร้อนให้กับชาวกรุงเทพฯคือ ปัญหาจราจร พระองค์ทรงนำหลักการของการแก้ปัญหาในระดับประเทศมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจราจร โดยเริ่มจากทรงศึกษาปัญหาจนแจ่มแจ้ง

“ท่านทั้งหลายอาจนึกเหมือนบางคน ไม่ใช่บางคน เกือบทุกคน บอกว่า พระเจ้าอยู่หัวอยู่ในวัง ไม่ออกไปเท่าไหร่ ไม่เที่ยวไหน ทำไมรู้ว่าตรงโน้นตรงนี้คับคั่ง ทำไมรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร มันมาจากไอที คือว่า Information Teachnology อันนี้เรารู้เพราะว่าเราใช้จากหน่วยงานต่างๆ ฟังรายงานจากชาวบ้านคือ เราฟังรายงานจากทางบ้านนั้นก็ฟัง ทางตรงก็มี ทางโทรศัพท์ก็มี ทางรายงานหนังสือพิมพ์ก็มี...”

พระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการจราจรในยามดึก รวมทั้งเสด็จฯทางเฮลิคอปเตอร์ทอดพระเนตรเส้นทางจราจรทางมุมสูง จากนั้นจึงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหา

โครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาจราจร ได้แก่ โครงการถนนรัชดาภิเษกที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2514 โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษก และการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายเพื่อเป็นของขวัญ ทว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงมอบให้รัฐบาลไปสร้างถนนเป็นของขวัญให้ประชาชน

ช่วงปี 2536-2539 เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยให้ กทม.แก้วิกฤติจราจร เกิดเป็นโครงการใหญ่น้อยจำนวนมาก อาทิ ขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ, สะพานคู่ขนานสะพานมัฆวาน, ปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี, สะพานพระราม 8

ระหว่างทำงาน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการยังมีโอกาสได้เห็น “พระอารมณ์ดี” และ “พระอารมณ์ขัน” ของ พระองค์ เช่นในการขยายสะพานผ่านฟ้าฯ กทม.พบว่า ฐานรากสะพานชำรุด พระองค์รับสั่งว่า “เห็นไหม โครงการพระราชดำริไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจราจรอย่างเดียวนะ ยังช่วยรักษาหน้า กทม.อีก นี่ถ้าฉันไม่ได้ให้ขยายสะพานนี้ ก็คงไม่รู้ว่าฐานรากสะพานชำรุด ถึงวันสวนสนามเมื่อรถถังผ่าน สะพานอาจจะพังได้ แล้ว กทม.จะเอาหน้าไปไว้ไหน” แล้วก็ทรงพระสรวล

โครงการปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พระองค์มีพระราชดำริให้ลดฐานอนุสาวรีย์ลงแล้วปรับช่องทางจราจรใหม่ ปลัดกทม. ถวายความเห็นว่า ถ้าลดฐานอนุสาวรีย์ลง รถจะเลี้ยวขวาไม่สะดวก พระองค์ก็ไม่รับสั่งอะไร แต่สัปดาห์ต่อมาพระองค์รับสั่งผ่านมาทาง พล.อ.เทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราชองครักษ์ ว่า “เอ คุณประเสริฐเขาขับรถเองหรือเปล่านะ ฉันลองไปขับดูแล้วไม่เห็นจะเลี้ยวยากเลย”

คราวที่ทรงแก้ปัญหาของโซนถนนพระราม 9 พระองค์มีพระราชดำรัสแก่คณะทูตไทยทั่วโลกที่เข้าเฝ้าฯเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538ว่า “ถนนที่แน่นที่สุดคือ ถนนชื่อถนนพระราม 9 เราคือพระราม9ก็แย่ พระราม 9 แฟนมาก เมื่อมีแฟนมาก ถนนก็เต็ม แล้วเราก็แก้ไข”

โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี พระองค์ทรงให้สร้างทางคู่ขนานยกระดับ และพระราชทานแผนที่ลายพระหัตถ์มาให้แล้วให้ กทม.ทำแบบถวาย โดยทรงกำชับว่า “คุณประเสริฐต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเองบ่อยๆ เพราะการไปดูสถานที่จริงจะทำให้ได้ความคิดอีกมาก ฉันเองก็อยากไปดูแต่ไปไม่ได้”...ฯ

การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นโครงการต่างๆในพระราชดำริเกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรตามพระราชประสงค์เช่นนี้ คงจะเป็นความเกษมสำราญและเป็นที่ชื่นพระราชหฤทัยไม่น้อย เพราะเมื่อครั้งที่เสด็จฯถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในวันที่ 6 เมษายน2543 พระองค์ได้รับสั่งกับนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าฯ กทม. และปลัด กทม.ว่า

“ฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาจราจรของกรุงเทพฯ แล้วก็ได้ทีมงานที่ดี และเข้มแข็งด้วย จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงและเห็นผล”.

อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ สมะลาภา บันทึกไว้ในหนังสือ “สะพานพระราม 8 โครงการแก้ปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริ” จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2543 ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ต.ค. 2560 01:26 26 ต.ค. 2560 03:31 ไทยรัฐ