วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปิดเทอม-เทศกาลเจ คนกินไข่น้อยลง ฉุดราคาร่วง เหลือฟองละ 2 บาท

ปิดเทอม-เทศกาลเจ คนกินไข่น้อยลง ฉุดราคาร่วง เหลือฟองละ 2 บาท

  • Share:

ปิดเทอม-กินเจ คนบริโภคไข่น้อยลง ทำราคาไข่ไก่ร่วง เหลือฟองละ 2 บาท กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ปัญหา ผนึกกำลังผู้ส่งออกรายใหญ่ ดันส่งออกเพิ่ม 60 ล้านฟอง ใน 3 เดือน ปลดไก่ไข่ยืนกรง 2 ล้านตัว ใน 2 เดือน จ่อชงเอ้กบอร์ด ไฟเขียว...เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาไข่ไก่ที่มีแนวโน้มลดลงเพราะจากข้อมูลปัจจุบัน ทั้งระบบมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 50.60 ล้านตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 42.90 ล้านฟองต่อวัน ในขณะที่อัตราการบริโภคไข่ไก่ 40.42 ล้านฟองต่อวัน ส่งผลทำให้มีปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด 2.48 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งทำให้ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนส.ค. ฟองละ 2.64 บาท เหลือฟองละ 2 บาท ณ วันที่ 20 ต.ค.60 ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ฟองละ 2.88 บาท ประกอบกับในช่วงเดือนต.ค. โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ปิดภาคเรียน และมีเทศกาลกินเจ  ส่งผลทำให้ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ลดลงจากปกติอีก ทำให้เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาดและมีปริมาณสะสมเกินความต้องการบริโภคของตลาดประมาณ 2.48 ล้านฟองต่อวัน 


อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาไข่ไก่ตกต่ำและต้นทุนการผลิตไข่ที่สูงกว่าราคาจำหน่าย จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมปศุสัตว์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) จึงได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด มีเป้าหมายลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินโดยการสนับสนุนให้ส่งออกไข่ไก่เพิ่มขึ้น 60 ล้านฟองภายในระยะเวลา 3 เดือน และให้มีปลดไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 2 ล้านตัว ในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเสนอโครงการให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนต่อไป


“ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าไข่ เนื่องจากขบวนการการผลิตไข่ไก่ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และสามารถเปิดตลาดส่งออกไข่ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ คูเวต นั้น เนื่องจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ใช้โอกาสในการประชุมทวิภาคีกับประเทศต่างๆ เป็นเวทีนำเสนอความพร้อมของคุณภาพมาตรฐานของการผลิตไข่ไก่ของไทย โดยพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับ (Traceability) ได้จนถึงระดับฟาร์ม รวมทั้งเชิญชวนประเทศต่างๆมาตรวจรับรองกระบวนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อการส่งออกของไทย จนมีความมั่นใจในระบบตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าไข่เพื่อการส่งออก”


ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองและขึ้นทะเบียน ศูนย์คัดไข่เพื่อการส่งออก 3 แห่ง โรงงานแปรรูปไข่เพื่อการส่งออก 9  แห่ง โดยไทยสามารถส่งออกสินค้าไข่ไก่สดไปยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 554 ล้านบาท ในปี 2560.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้