วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนจัดจราจร-ขนส่งมวลชน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธี

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวงในวันที่ 26 ต.ค.60 ประกอบกับมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการจราจร ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ดังต่อไปนี้

การจัดการจราจร

กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดังนี้

1.ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนหน้าหับเผย 2) ถนนหลักเมือง 3) ถนนมหาราช 4) ถนนท้ายวัง 5) ถนนเชตุพน 6) ถนนเศรษฐการ 7) ถนนพระพิพิธ 8) ถนนสนามไชย 9) ถนนราชดำเนินใน 10) ถนนพระจันทร์ 11) ถนนหน้าพระธาตุ 12) ถนนหน้า พระลาน 13) ถนนราชินี แยกตัดถนนพระอาทิตย์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 14) ถนนเจริญกรุง วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสะพานมอญ 15) ถนนกัลยาณไมตรี แยกตัดถนนสนามไชย ถึงสะพานช้างโรงสี 16) ซอยสราญรมย์

2.ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนหน้าหับเผย 2) ถนนหลักเมือง 3) ถนนมหาราช 4) ถนนท้ายวัง 5) ถนนเชตุพน 6) ถนนเศรษฐการ 7) ถนนพระพิพิธ 8) ถนนสนามไชย 9) ถนนพระจันทร์ 10) ถนนหน้าพระธาตุ 11) ถนนหน้าพระลาน 12) ถนนราชินี 13) ถนนอัษฎางค์ 14) ถนนเจริญกรุง 15) ถนนราชดำเนินใน

16) ถนนกัลยาณไมตรี 17) ถนนพระอาทิตย์ 18) ถนนจักรพงษ์ แยกบางลำพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า 19) ถนนเจ้าฟ้า แยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนพระอาทิตย์ 20) ถนนกรุงเกษม แยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก 21) ถนนพระสุเมรุ จุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลำพู) ไปถึงแยกบางลำพู 22) ซอยพระยาเพชร 23) ซอยสราญรมย์

3.กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลำพู) ถึงแยกบางลำพู 2) ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลำพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า 3) ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์ 4) ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงซอยลำพู

4.ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวขวา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนเจริญกรุง ไปทางถนนสนามไชย 2) ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปทางถนนราชดำเนินนอก

5.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศ ตะวันออก (ด้านกองทัพภาคที่ 1) กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันตก (ด้านกระทรวงศึกษาธิการ) กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน

6.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้า–ลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน) ติดกับเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน) ถัดจากเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน

7.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านฝั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) ติดกับเกาะกลางถนน 1 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) ถัดจากช่องทางฉุกเฉินกำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน 3) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศใต้ขาออก (ด้านสนามหลวง) ทุกช่องทางจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

8.เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนลูกหลวง 2) ถนนหลานหลวง แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกสะพานขาว 3) ถนนศรีอยุธยา แยกวัดเบญจฯ ถึงแยก พล.1 4) ถนนพิษณุโลก แยกพาณิชยการ ถึงแยกวังแดง 5) ถนนกรุงเกษม แยกประชาเกษม ถึงแยกเทวกรรม 6) ถนนจักรพรรดิพงษ์ แยกแม้นศรี ถึงแยก จปร. 7) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ 8) ถนนนครสวรรค์ แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกนางเลิ้ง

9) ถนนตะนาว แยกถนนพระสุเมรุ ถึงแยกศาลเจ้าพ่อเสือ 10) ถนนดินสอ แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยก กทม. 11) ถนนมหาไชย แยกสำราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ 12) ถนนพระสุเมรุ แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ 13) ถนนราชินี แยกปากคลองตลาดถึงแยกผ่านพิภพลีลา 14) ถนนอัษฎางค์ แยกพระพิทักษ์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 15) ถนนมหาราช แยกพระจันทร์ ถึงแยกปากคลองตลาด 16) ถนนคู่ขนานลอยฟ้า ตั้งแต่ทางร่วมสะพานพระราม 8 ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

9.ถนนกรุงเกษม จากแยกสะพานขาวถึงแยกกษัตริย์ศึก กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60

10.เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนราชินี ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์ 2) ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์ 3) ถนนราชบพิธ 4) ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊ก-พระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า 5) ซอยพระยาศรี

11.ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสี่กั๊กพระยาศรี 2) ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสี ถึงแยกเสาชิงช้า 3) ถนนสุขา 1 4) ถนนสุขา 2

12.เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ 2) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 3) ถนนพระสุเมรุ 4) ถนนบวรนิเวศ 5) ถนนสิบสามห้าง 6) ถนนบ้านพานถม

13. ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึงวงเวียนสิบสามห้าง 2) ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.) ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ 3) ถนนประชาธิปไตย แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ 4) ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสำราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ 5) ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกหลานหลวง 6) ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยก จปร. 7) ถนนตานี 8) ถนนข้าวสาร 9) ซอยดำเนินกลางเหนือ 10) ซอยรามบุตรี 11) ซอยไกรสีห์

ปิดการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม และ 29 ตุลาคม 2560 โดยกรมเจ้าท่าประกาศ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. เรือด่วนเจ้าพระยา งดใช้ท่าเรือท่าช้าง ท่าพระอาทิตย์ และท่าราชินี ด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือเทเวศร์ ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือตลาดยอดพิมาน

เรือข้ามฟาก งดใช้บริการท่าเรือพระจันทร์เหนือ ท่าเรือมหาราช ท่าเรือท่าช้าง ให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแทน และงดท่าเรือท่าเตียนให้ใช้ท่าเรือราชินีแทน สำหรับเรือบริการนักท่องเที่ยว ด้านเหนือ ให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือราชินี

การเดินทางจากพื้นที่รอบนอกเข้ามาสู่ท้องสนามหลวงมีบริการจุดจอดรถ 12 จุดได้แก่ ทิศเหนือ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมืองทองธานี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สโมสรตำรวจ ทิศตะวันออก ไบเทคบางนา อิเกีย และเมกาบางนา ทิศใต้ เซ็นทรัลพระราม 2 ทิศตะวันตก เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลศาลายา และพุทธมณฑลสาย 4 โดย ขสมก.จะจัดรถรับส่งเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน 25 เส้นทาง และรถชัตเติลบัส 21 เส้นทาง ซึ่งจะมีจุดรับส่ง 5 จุด ได้แก่ ปากคลองตลาด แยกอรุณอมรินทร์ แยกวิสุทธิกษัตริย์ สนามม้านางเลิ้ง และบ้านมนังคศิลา

ระบบขนส่งมวลชน

รถเมล์.....ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ขสมก.ได้จัดแผนการเดินรถ ดังนี้

1.เส้นทางปกติ ที่ผ่านบริเวณสนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง 25 เส้นทาง ได้แก่ สาย 1, 2, 3, 12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 511, 516 และสาย 556 ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30-24.00 น. ทั้งนี้ รถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรีทั้งหมด ยกเว้นรถโดยสารปรับอากาศจะเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติ

2.เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus 21 เส้นทาง ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00–24.00 น. ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ–สนามหลวง, สโมสรตำรวจ–สนามหลวง, หัวลำโพง–สนามหลวง, สนามกีฬาธูปะเตมีย์–สนามหลวง, วงเวียนใหญ่–สนามหลวง, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ–สนามหลวง, สายใต้ใหม่–สนามหลวง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามหลวง, เซ็นทรัลเวสต์เกต–สนามหลวง, เมกาบางนา–สนามหลวง

หมอชิต 2-สนามหลวง, ไบเทคบางนา-สนามหลวง, สนามม้านางเลิ้ง-สนามหลวง แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน-สนามหลวง, เอกมัย-สนามหลวง, เซ็นทรัลพระราม 2 - สนามหลวง, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต-สนามหลวง, ศาลายา-สนามหลวง, ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง, พุทธมณฑล สาย 4-สนามหลวง, เมืองทองธานี-สนามหลวง

รถไฟฟ้า.....รถไฟฟ้า MRT....ในวันที่ 26 ต.ค.2560 รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 06.00–02.00 น. ของวันที่ 27 ต.ค. 2560 ส่วนรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการฟรีในช่วงวันที่ 25– 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30–24.00 น. และเฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30–02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560

นอกจากนี้ รฟม.ยังเปิดให้บริการอาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ฟรีเฉพาะในวันที่ 26 ต.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 05.00-03.00 น. จำนวน 2 แห่ง คือ

1) อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว รองรับรถยนต์ได้ 2,200 คัน 2) อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รองรับรถยนต์ได้ 200 คัน และเปิดให้บริการอาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ฟรี ในช่วงวันที่ 25-27 ต.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00-01.00 น. และเฉพาะวันที่ 26 ต.ค.2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-03.00 น. จำนวน 4 แห่ง คือ

1) อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,986 คัน 2) อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ 1,296 คัน 3) อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รองรับรถยนต์ได้ 1,076 คัน 4) อาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 รองรับรถยนต์ได้ 565 คัน

รถไฟฟ้า BTS .....รถไฟฟ้า BTS บริการฟรีตลอดเส้นทาง ตั้งแต่สถานีหมอชิต-สถานีสำโรง และสายสีลม ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีบางหว้า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

โดยรถไฟฟ้าจะเปิดให้บริการขบวนแรกสายสุขุมวิท จากสถานีหมอชิตและสถานีสำโรง เวลา 05.15 น. สายสีลม จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีบางหว้า และจากสถานีบางหว้าไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเวลา 05.30 น. และจะให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 27ต.ค.2560

ผู้ที่มีบัตรแรบบิทนั้นสามารถนำมาใช้บริการได้โดยระบบจะไม่ตัดเงิน ไม่ตัดจำนวนเที่ยว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัตรโดยสารให้กดรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวฟรีได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วทุกตู้บนสถานี

สำหรับส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตั้งแต่ สถานีอ่อนนุช ถึง สถานีสำโรง และส่วนต่อขยายสายสีลม ตั้งแต่ สถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที จะให้บริการฟรี ในวันที่ 25, 26 และ 27 ตุลาคม 2560 โดยระบบจะไม่คิดเงินค่าโดยสารในส่วนต่อขยาย และสำหรับผู้โดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที สามารถกดรับตั๋วโดยสารฟรีได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

ทั้งนี้ การเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีฯ ณ บริเวณพระราชพิธีมณฑลท้องสนามหลวง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีเอกมัย สถานีบางนาและสถานีกรุงธนบุรี แล้วต่อรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี

นอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่สามารถเดิน ทางไป ณ บริเวณพระราชพิธีมณฑลท้องสนามหลวง สามารถเดินทางไปวางดอกไม้จันทน์ ได้ที่พระเมรุมาศจำลองที่ ไบเทค โดยเดินทางไปลงที่สถานีบางนา และสามารถเดินทางไปยังซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ดังนี้

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ลงที่สถานีชิดลมหรือสถานีสยาม, ที่ลานหน้าสนามศุภชลาศัย ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ ร.6 สวนลุมพินี ลงสถานีศาลาแดง, ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางที่สวนจตุจักร ลงสถานีหมอชิต และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดไผ่ตัน ลงสถานีสะพานควาย, วัดปทุมวนาราม ลงสถานีสยาม, วัดธาตุทอง ลงสถานีเอกมัย, วัดยานนาวา ลงสถานีสะพานตากสิน, วัดบางนาใน ลงสถานีบางนา

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ จะให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 25–27 ตุลาคม 2560 โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 02.00 น. รวมทั้งได้เตรียมรถไฟฟ้าไว้ให้บริการเต็มอัตรา โดยจะมีรถให้บริการทุก 10 นาที ตลอดทั้ง 3 วัน สำหรับในกรณีที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น บริษัทได้เตรียมขบวนรถไฟฟ้าเสริมไว้เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้

ทางด่วนและมอเตอร์เวย์....กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 24-27 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ในวันที่ 26 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. และกรมทางหลวงยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี และหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 24 ต.ค.2560 เวลา 24.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 2560 รวม 4 วัน

พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต 2.บริเวณกองสลากเดิม 3.สวนนาคราภิรมย์ 4.ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ 5.ลานคนเมือง 6.สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 7.พุทธมณฑล 8.ไบเทค บางนา และ 9.สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม ได้แก่ 1.สวนสันติชัยปราการ 2.ฐานทัพเรือกรุงเทพ 3.โรงพยาบาลศิริราช 4.เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี 5.ลานเซ็นทรัลเวิลด์ 6.กองบัญชาการกองทัพบก 7.ลานหน้าสนามศุภชลาศัย 8.วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 9.วัดบวรนิเวศวิหาร 10.ลานหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

11.ลานหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น 12.ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯบางมด 13.สวนหลวง ร.9 14.ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี 15.ลานหน้าธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ และ 16.ลานหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

สถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง 26 ซุ้ม ได้แก่ 1.ช่องทางคู่ขนานขาออกบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 2.หน้าหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ 3.บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 4.หน้าบริษัทเทเวศน์ประกันภัย 5.หน้าทางเข้าซอยวัดปรินายก 6.บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7.แยก จปร. 8.แยกมัฆวาน 9.หน้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานหลานหลวง 10.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11.บ้านมนังคศิลา 12.หัวลำโพง 13.เซ็นทรัลพาร์ค เซ็นทรัลพระราม 2 14.สวนจตุจักร 15.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 16.กองบัญชาการกองทัพไทย 17.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน (จังหวัดนนทบุรี) 18.วัดอรุณราชวราราม 19.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 20.วัดบุรณศิริมาตยาราม

21.วัดอินทรวิหาร 22.วัดมหรรณพาราม 23.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 24.วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 25.วัดเทวราชกุญชร ราชวรวิหาร และ 26.วัดไตรมิตรวิทยาราม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ 62 แห่ง ได้แก่ 1.วัดมกุฏกษัตริยาราม 2.วัดตรีทศเทพ 3.วัดใหม่อมตรส 4.วัดสังเวช 5.วัดสุคันธาราม 6.วัดจันทรสโมสร 7.วัดแก้วฟ้าจุฬามณี 8.วัดน้อยนพคุณ 9.วัดสระเกศ 10.วัดสุนทรธรรมทาน

11.วัดโสมนัส 12.วัดชัยชนะสงคราม 13.วัดจักรวรรดิราชาวาส 14.วัดดวงแข 15.วัด ปทุมวนาราม 16.วัดภาณุรังษี 17.วัดอาวุธวิกสิตาราม 18.วัดประยุรวงศาวาส 19.วัดเวฬุราชิณ 20.วัดคลองเตยใน

21.วัดพิชยญาติ 22.วัดพระยาสุเรนทร์ 23.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 24.วัดเสมียนนารี 25.วัดราชโอรส 26.วัดดอนเมือง 27.วัดพรหมวงศาราม 28.วัดรัชฎาธิษฐาน 29.วัดปุรณาวาส 30.วัดทุ่งครุ

31.วัดเจ้าอาม 32.วัดสังข์กระจายวรวิหาร 33.วัดเทพลีลา 34.วัดสะแกงาม 35.วัดพระศรีมหาธาตุ 36.วัดราชสิงขร 37.วัดบุณยประดิษฐ์ 38.วัดมัชฌันติการาม 39.วัดบางนาใน 40.วัดบางบอน

41.วัดหัวลำโพง 42.วัดนวลจันทร์ 43.วัดทุ่งเศรษฐี 44.วัดไผ่ตัน 45.วัดวชิรธรรมสาธิต 46.วัดปากน้ำภาษีเจริญ 47.วัดบำเพ็ญเหนือ 48.วัดปริวาส 49.วัดดิสหงษาราม 50.วัดราษฎร์บูรณะ

51.วัดลานบุญ 52.วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ 53.วัดบึงทองหลาง 54.วัดธาตุทอง 55.วัดยาง พระอารามหลวง 56.วัดลาดบัวขาว 57.วัดยานนาวา 58.วัดอยู่ดีบำรุงธรรม 59.วัดอุดมรังสี 60.วัดหนองจอก 61.วัดหลักสี่ และ 62.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวงในวันที่ 26 ต.ค.60 ประกอบกับมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 26 ต.ค. 2560 00:59 26 ต.ค. 2560 03:15 ไทยรัฐ