วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความงดงามที่ถูกซ่อน ภายใต้การวางผังพระเมรุมาศ

ดร. พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ดูแลการวางผังพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงเรื่องแนวคิดการวางผังพระเมรุมาศ ว่าการวางผังพระเมรุมาศ มีความเชื่อมโยงกับ ศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกำหนดที่ประดิษฐานของบุษบกองค์ประธาน ที่ตั้งของพระจิตกาธาน สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ซึ่งลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับเส้นทิศตะวันออก – ตะวันตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ซึ่งหากมองพระเมรุมาศ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ (หันหน้าเข้าพระบรมมหาราชวัง) จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง นับเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร หน่วยงานรับผิดชอบการจัดสร้างเพื่อให้พระเมรุมาศ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รูป 1 หากมองพระเมรุมาศ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน

รูป 2 ภาพแสดงจุดตัดของเส้นทิศเหนือ - ใต้ ที่ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ และเส้นทิศตะวันออก - ตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ ซึ่งจุดตัดนี้เป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธาน

รูป 3 ภาพแสดงจุดตัดของเส้นทิศเหนือ - ใต้ ที่ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ และเส้นทิศตะวันออก - ตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ ซึ่งจุดตัดนี้เป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธาน

รูป 4 ภาพจำลอง การมองพระเมรุมาศ จากทางทิศเหนือ โดยหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

รูป 5 ภาพจำลองการวางผังพระเมรุมาศ

รูป 6 ภาพจำลองมุมสูง: การมองพระเมรุมาศ จากทางเข้าทิศเหนือ โดยหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://kingrama9.net/Crematory/Detail/9

การวางผังพระเมรุมาศ มีความเชื่อมโยงกับศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 25 ต.ค. 2560 19:42 25 ต.ค. 2560 20:07 ไทยรัฐ