วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ความงดงามที่ถูกซ่อน ภายใต้การวางผังพระเมรุมาศ

ความงดงามที่ถูกซ่อน ภายใต้การวางผังพระเมรุมาศ

  • Share:

ดร. พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ดูแลการวางผังพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงเรื่องแนวคิดการวางผังพระเมรุมาศ ว่าการวางผังพระเมรุมาศ มีความเชื่อมโยงกับ ศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกำหนดที่ประดิษฐานของบุษบกองค์ประธาน ที่ตั้งของพระจิตกาธาน สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ซึ่งลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับเส้นทิศตะวันออก – ตะวันตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ซึ่งหากมองพระเมรุมาศ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ (หันหน้าเข้าพระบรมมหาราชวัง) จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง นับเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร หน่วยงานรับผิดชอบการจัดสร้างเพื่อให้พระเมรุมาศ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รูป 1 หากมองพระเมรุมาศ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน

รูป 2 ภาพแสดงจุดตัดของเส้นทิศเหนือ - ใต้ ที่ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ และเส้นทิศตะวันออก - ตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ ซึ่งจุดตัดนี้เป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธาน

รูป 3 ภาพแสดงจุดตัดของเส้นทิศเหนือ - ใต้ ที่ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ และเส้นทิศตะวันออก - ตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ ซึ่งจุดตัดนี้เป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธาน

รูป 4 ภาพจำลอง การมองพระเมรุมาศ จากทางทิศเหนือ โดยหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

รูป 5 ภาพจำลองการวางผังพระเมรุมาศ

รูป 6 ภาพจำลองมุมสูง: การมองพระเมรุมาศ จากทางเข้าทิศเหนือ โดยหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://kingrama9.net/Crematory/Detail/9