วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วันแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย หลับตา ใช้หัวใจฟัง

วันแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย หลับตา ใช้หัวใจฟัง

  • Share:

ตลอดรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปีพุทธศักราช 2498 พระองค์ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานและทรงงานอย่างหนักเพื่อความอยู่ดีกินดีของคนไทยทั้งชาติ เป็นเวลา 70 ปี ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้อยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมภาร พระราชกรณียกิจงานพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ถึงกว่า 4,000 โครงการ พระราชทานแนวทางหรือแนวพระราชดำริแก่หน่วยราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ล้วนสำเร็จลุล่วงบังเกิดผลสูงสุด ด้วยเดชะพระบารมี ยังความร่มเย็นผาสุกแก่ปวงประชาราษฎรโดยทั่วหน้าตลอดมา

ทุกครั้งที่เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ไม่ว่าแห่งหนตำบลหรือภูมิภาคใด มิได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบากของเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินหรือภยันตรายใดๆ ต้องทรงรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เองบ่อยครั้ง ต้องทรงพระดำเนินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรตามเส้นทางที่ขรุขระ บางครั้งต้องทรงพระดำเนินขึ้นเขาลงห้วย ต้องบุกป่าฝ่าดง เนื่องจากบางหมู่บ้านในสมัยนั้นยังไม่มีเส้นทางหรือถนนที่สามารถเข้าถึง พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายพระราชหฤทัย

แม้ขุนเขาจะสูงชัน สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ตามเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปนั้น บางแห่งเต็มไปด้วยโคลนตมหลุมบ่อ หรือตัดผ่านทางน้ำในป่าลึก ก็ไม่ทรงถือเป็นอุปสรรคกีดขวางการเสด็จฯ ไปให้ถึงตัวราษฎรที่ทรงห่วงใย ประชาชนที่ทราบข่าวต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยใจจดจ่อ ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนจนกลายเป็นภาพที่คนไทยได้เห็นตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จะเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสและพระราชธิดา ประทับอยู่ท่ามกลางราษฎร ทรงมีพระราชดำรัสซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความสนพระราชหฤทัย ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังความชื่นชม โสมนัสในหมู่ราษฎรที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยาก ทรงปรารถนาที่จะหาทางช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชอัธยาศัยและพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงวางพระองค์เป็นคนไทยคนหนึ่ง ทำให้ไม่เหลือช่องว่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกต่อไป.

"สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"


ข้าพระพุทธเจ้า นายอาคม รวมสุวรรณ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้