วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 'ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 'ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม'

  • Share:

'ในหลวง ร.10' โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า ให้แก่ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม

วันที่ 25 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า ให้แก่ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/057/1.PDF