วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาเลฯหนุนปาล์มน้ำมัน (2)

โดย สะ-เล-เต


ชาวสวนปาล์มน้ำมันมาเลเซียขายผลผลิตได้ต่ำกว่าไทย แต่ทำไมถึงไม่มีปัญหาเหมือนเกษตรกรบ้านเรา...เมื่อวานนำเสนอวิธีการอุดหนุนช่วยเหลือของมาเลฯ ทำกันแบบไหน เกษตรกรเพื่อนบ้านถึงอยู่กันได้

ว่ากันเฉพาะในส่วนของเกษตรกรต้นน้ำ ที่มีทั้งอุดหนุนส่งเสริมและออกกฎหมายบังคับเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต...ที่บ้านเราไม่มีไม่กล้าทำ

ในเรื่องนี้ มาเลฯมีวิธีการอีกมากมายที่ไม่เหมือนเรา...เกษตรกรปลูกดูแลสวนปาล์มจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาคอยให้คำแนะนำและดูแลเกษตรกรเป็นการเฉพาะด้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตไปสู่เป้าหมาย ปี 2563 จะต้องมีผล ผลิตเพิ่มเป็น 4.16 ตันต่อไร่

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้ 1 คนต่อเกษตรกร 950 หรือ 1 คนต่อ 23,750 ไร่ ...แค่ในปี 2563 ที่ตั้งเป้าจะให้ได้ผลผลิต 4.16 ตันต่อไร่ ได้น้ำมันสกัดในอัตรา 23% มาเลฯจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวสวนปาล์ม 1 คนต่อ เกษตรกร 250 คน หรือมีเจ้าหน้าที่ 1 คนคอยดูแลสวนปาล์ม 2,250 ไร่

อีกอย่างที่บ้านเราไม่มี...เมื่อเกษตรกรนำผลผลิตไปขายโรงงาน ขายลานเท มาเลฯจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะมาเป็นคนกลาง ทำหน้าที่คอยคัดเกรดให้ราคา และคนที่จะทำหน้าที่นี้ต้องผ่านการสอบใบอนุญาตจากทางการ

ต่างจากบ้านเรา ใช้คนของโรงงานมาคัดเกรดให้ราคา เลยมีปัญหาเกษตรกรได้ราคาไม่เป็นธรรม

ส่วนอุดหนุนส่งเสริมในขั้นอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี...ไม่เพียงจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เอกชนพัฒนาปรับปรุงโรงงานให้ทันสมัย ยังสนับสนุนเงินกู้เอกชนไปซื้อกิจการโอเลโอเคมีในต่างประเทศอีกด้วย

ตามด้วยคิดมองแบบครบวงจร มีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาด้านปาล์มและโอเลโอเคมี เพื่อผลิตแรงงานระดับ ปวส. 18,000 คน ปริญญาตรี 15,000 คน ปริญญาโทและเอกอีก 1,000 คน

นี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนที่คัดมาให้อ่านกัน ไม่อยากลงรายละเอียดไปมากกว่านี้...เดี๋ยวเกษตรกรไทยจะรู้สึกหดหู่สิ้นหวังหนักเข้าไปอีก.

สะ–เล–เต

ชาวสวนปาล์มน้ำมันมาเลเซียขายผลผลิตได้ต่ำกว่าไทย แต่ทำไมถึงไม่มีปัญหาเหมือนเกษตรกรบ้านเรา...เมื่อวานนำเสนอวิธีการอุดหนุนช่วยเหลือของมาเลฯ ทำกันแบบไหน เกษตรกรเพื่อนบ้านถึงอยู่กันได้ 25 ต.ค. 2560 14:13 25 ต.ค. 2560 14:14 ไทยรัฐ