วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัญเชิญพระบรมศพ ส่องเส้นทางขบวน 'พระบรมราชอิสริยยศ' เข้าออกเส้นทางไหน

ยิ่งใกล้วันพระราชพิธียิ่งสะเทือนใจประชาชนยิ่งนัก วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ เปิดเส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำมาให้ดูโดยละเอียด ว่าเดินทางเส้นไหน ไปที่จุดไหนบ้าง 

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๑

เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผ่านทางประตูเทวาภิรมย์ จากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราช เลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวัง มุ่งไปยังถนนสนามไชย เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมระยะทาง ๘๑๗ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๒

เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปทางถนนสนามไชย ยาตราขบวนแห่เชิญพระโกศทองใหญ่ จากถนนสนามไชยเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกศทองใหญ่เข้าสู่ท้องสนามหลวงรวมระยะทาง ๘๙๐ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓

เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่ราชวัติ เวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ๓ รอบ เวียนพระเมรุมาศครบ ๓ รอบแล้ว เทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน 
รวมระยะทาง ๒๖๐ เมตรต่อรอบ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที


ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๔

เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานและเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย แยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ พระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน เข้าประตูพิมานไชยศรี เชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทองรวมระยะทาง ๑,๐๗๔ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๕

เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมระยะทาง ๖๓ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๖

ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง 
ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสีรางคาร จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่มา:kingrama9.th

ยิ่งใกล้วันพระราชพิธียิ่งสะเทือนใจประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ เปิดเส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 25 ต.ค. 2560 13:09 26 ต.ค. 2560 00:31 ไทยรัฐ