วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเมุรมาศจำลองนครสวรรค์ องค์ประกอบทั้งหมด ผูกโยง‘เมืองสวรรค์’

พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครสวรรค์พร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ถูกจัดสร้างตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนด ฉากหลังเป็นศิลปกรรมนำมาจากหนังสือไตรภูมิกถา เป็นจิตรกรรมไทยประจำรัชกาลที่ 9...

วันที่ 25 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครสวรรค์ พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ สถาปัตยกรรมชั่วคราว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างสมพระเกียรติ ตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนด 

พระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน สิ่งปลูกสร้างประกอบ และการปรับปรุงทัศนียภาพ ได้ถูกจัดสร้างตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนด บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ขนาดฐานทรงกลม ขนาด 16 x 16 เมตร ยกสูงถึงยอดฉัตร 20.77 เมตร ฐานเสาประธานขนาด 8 x 8 เมตร เสาเหล็กสี่ต้น สูง 6 เมตร โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงาน เพื่อให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ ยึดถือตามแบบประเพณีโบราณ และคำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัวในงานพระราชพิธี 

สำหรับฉากหลังพระเมรุมาศจำลอง เป็นอีกชิ้นงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ นำมาจากหนังสือไตรภูมิกถา เป็นจิตรกรรมไทยประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงฝีพระหัตถ์เบิกพระเนตรองค์พระอินทร์ โดยฉากหลังนี้มีความหมาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนด้านล่าง เป็นภาพจิตรกรรมไทย 2 มิติ หมายถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีปลาแหวกว่ายอยู่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ส่วนที่ 2 เป็นเนินภูเขาพร้อมกับเจดีย์สำคัญๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่ 3 หมายถึงแดนสวรรค์ มีวิมาน 7 ชั้น ประกอบด้วย วิมานด้านข้าง ข้าง 3 วิมาน และวิมานตรงกลางที่ มีพระอินทร์พร้อมประทับอยู่พร้อมทวยเทพ ซึ่งจิตรกรรมนี้ถูกพิมพ์อยู่ในหนังสือตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นภาพสามมิติมีความตื้นลึก มีวิมานขององค์อินทร์หรือดาวดึงสาราม ด้านข้างมีต้นสาระ มองเห็นเขาพระสุเมรุ ซึ่งสื่อถึงพระเมรุมาศ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดผูกโยงกับเมืองนครสวรรค์ ที่น้อมส่งพระองค์ท่านสู่สรวงสวรรค์ 

พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครสวรรค์พร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ถูกจัดสร้างตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนด ฉากหลังเป็นศิลปกรรมนำมาจากหนังสือไตรภูมิกถา เป็นจิตรกรรมไทยประจำรัชกาลที่ 9... 25 ต.ค. 2560 11:56 25 ต.ค. 2560 12:27 ไทยรัฐ