วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กษัตริย์จิกมี ทรงจัดพิธีสวดมนต์ถวายในหลวง ร.9 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คนไทยซาบซึ้ง..กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงรับสั่งให้จัดพระราชพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ในวันที่ 26 ต.ค. พร้อมทรงยกย่องในหลวง ร.9 ใช่แต่ทรงเป็นเพียงกษัตริย์ของไทยเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ของโลก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 หนึ่งวันก่อนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9) ในวันที่ 26 ตุลาคมนั้น เฟซบุ๊กส่วนพระองค์ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) มีข้อความแจ้งว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงพระกระแสรับสั่งให้จัดราชพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประเทศไทย ณ ครูเอนเซล โพดรัง (Kruensel Phodrang) หรือองค์พระใหญ่ ที่เมืองทิมพู ในวันที่ 26 ตุลาคม โดยพระสังฆราชแห่งภูฏานจะทรงเป็นประธาน

ในพระราชพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ของไทยในครั้งนี้ จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ของภูฏาน, เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง เหล่านักการทูต ตลอดจนชุมชนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในภูฏาน และประชาชนทั่วไปมาร่วมในพระราชพิธีสวดมนต์ในครั้งนี้

'ด้วยในหลวง รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์นั้น พระองค์มิใช่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ทรงเป็นกษัตริย์ของโลก โดยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงรักพสกนิกรชาวไทย ได้สะท้อนผ่านโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ชนบทห่างไกลนับ 400 โครงการ อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังประโยชน์แก่คนไทยหลายล้านคนจวบจนถึงวันนี้

ความสำเร็จตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา วิสัยทัศน์ และความเสียสละ จะยังทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นผู้นำและความซื่อสัตย์ ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

ด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองราชอาณาจักร สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทย ในวันนี้ เพื่อถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย และร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย'

คนไทยซาบซึ้ง..กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงรับสั่งให้จัดพระราชพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ในวันที่ 26 ต.ค. โดยมีพระสังฆราชทรงเป็นประธาน พร้อมทรงยกย่องในหลวง ร.9 25 ต.ค. 2560 11:08 25 ต.ค. 2560 12:42 ไทยรัฐ