วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อาลัยพ่อหลวง

อาลัยพ่อหลวง

โดย แจ๋วริมจอ
26 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ผองไทยทุกหมู่เหล่าและทั่วโลกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม 2560

น้ำตาแห่งความจงรักภักดีท่วมท้นนองล้นแผ่นดิน

องค์พระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ภาพของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินนับล้านๆคนจะออกจากบ้านมาร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยหัวใจแสนเศร้าโศกอาดูร....

นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยหัวใจของพสกนิกรร่วมน้อมรำลึกถึง “ความดี” ที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้บนแผ่นดินนี้ตลอดการครองราชย์

พ่อหลวงแห่งปวงไทย...หัวใจลูกจะขาดรอนๆ

แม้จะไม่ได้เห็นอีกแล้ว “พระราชาเดินดิน” ผู้เสด็จฯไปทั่วทุกหนถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินขวานทอง พร้อมโครงการในพระราชดำรินับพันๆโครงการที่สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน

แต่ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ ทุกคนสามารถสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยการ “ทำความดี” ถวายเป็นพระราชกุศล

สร้างความเป็นปึกแผ่นสนองพระเดชพระคุณ เท่านี้แผ่นดินไทยก็จะเจริญงอกงามยิ่ง....

ขอดวงพระวิญญาณอันสูงส่ง โปรดเสด็จประทับ ณ สรวงสวรรคาลัย พระองค์จะสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยไปตลอดชั่วกาลนาน...

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com