วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งพ่อสู่ฟ้า

โดย ซี.12


แล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดินในดวงใจของพสกนิกรทุกผู้คน

จากนี้ไปไม่มีแล้วสายพระเนตรที่อ่อนโยนที่ทรงมองหาความทุกข์ยากของไพร่ฟ้าประชาชนเพื่อที่จะทรงขจัดปัดเป่าแก้ไขด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตา

ถ้าหากเกิดวิกฤติอันใดจะมีใครยับยั้งดับทุกข์เข็ญได้เทียมเท่าพระองค์

ถึงวันนี้จะไม่มีพระองค์อีกต่อไปแล้ว แต่ทุกคนคงจะอุ่นใจได้เมื่อตระหนักว่าคำสอนของพระองค์ทั้งด้วยวาจาและการปฏิบัติยังคงอยู่ครบถ้วนขึ้นอยู่กับว่าใครผู้ใดจะจดจำทำตามได้มากน้อยเพียงใด

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ 60 กว่าปีก่อนที่ว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม”

เป็นพระบรมราชโองการอันศักดิ์สิทธิ์และทรงยึดถือปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อตอบแทนต่อแผ่นดิน แม้จะทำได้เพียงน้อยนิดไม่อาจเทียบเทียมได้เท่าพระองค์ท่านก็ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นคนไทยแล้ว

ถ้าจะสังเกตให้ดี พระองค์ท่านใช้คำว่า ครองแผ่นดินมิใช่ ปกครอง คำว่า ครอง นั้นกินความหมายมากกว่า ปกครอง มากมายนัก

พระเจ้าแผ่นดิน ทรง ขึ้นครองราชย์ มีพระราชภารกิจมากมาย ส่วน ไพร่ฟ้าประชาชน ต่างต้อง ครองตน ให้เป็นคนดี เมื่อเติบโตขึ้นก็ ครองรัก ครองเรือน สืบสานวงศ์ตระกูล พร้อมกับทำหน้าที่ของตนซึ่งจะต้อง ครองใจคน ให้ได้จึงจะประสบความสำเร็จและ ครองสุข ในบั้นปลาย

ผู้บริหารราชการแผ่นดิน และ ข้าราชการ ที่ประสบความสำเร็จในการ ครองอำนาจ จะต้องยึดหลักในการ ครองตน ครองคน ครองงาน เป็นสำคัญ

ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปอยู่แล้ว แต่จะหาใครกระทำได้หมดจดงดงามเท่าพระองค์ท่าน

ในวันที่ร่วมกันส่งพ่อสู่ฟ้า หรือส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อขอปวารณาว่าจะยึดคำสอนของพ่อเป็นหลักชัยในการดำรงชีวิตสืบไป.

“ซี.12”

จากนี้ไปไม่มีแล้วสายพระเนตรที่อ่อนโยนที่ทรงมองหาความทุกข์ยากของไพร่ฟ้าประชาชนเพื่อที่จะทรงขจัดปัดเป่าแก้ไขด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตา 25 ต.ค. 2560 10:23 25 ต.ค. 2560 14:51 ไทยรัฐ