วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชาแห่งราชา

วันที่ 13 ตุลาคมปีที่แล้ว หยาดน้ำตาแห่งความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรไทยไหลท่วมแผ่นดิน เมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระร่มโพธิ์ทองของชาติไทย

วันที่ 26 ตุลาคมปีนี้ หยาดน้ำตาแห่งความโศกเศร้าอาดูรของชาวไทยทั้งประเทศต้องหลั่งนองท่วมแผ่นดินอีกครั้ง เพื่อส่งล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี

วันนี้ จึงเป็นวันเศร้าอย่างที่สุดของพวกเราชาวไทยในรอบ 100 ปี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกกว่า 70 ปี

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อุทิศพระองค์ทรงงานหนักที่สุดในโลกเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชน

ทรงเป็นนักพัฒนาที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้าน ทำให้นานา ชาติยกย่องสรรเสริญให้พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯของไทย ทรงเป็นเอกกษัตริย์แห่งกษัตริย์ของโลก

คนไทยโชคดีที่เกิดภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ประเสริฐที่สุดในโลก

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าคนไทยทุกหมู่เหล่าล้วนรักเทิดทูนและซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างยิ่ง

แต่ไม่มีใครสามารถบรรยายสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน

เพราะโครงการพระราชดำริที่พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนมีมากกว่า 4,000 โครงการ

และทุกโครงการที่พระราชทานไว้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งสิ้น

ที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้น คือโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านสามารถใช้แก้ปัญหาครอบคลุมทุกด้าน

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริแก้ปัญหานํ้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค

โครงการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วม โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ เพื่อให้ระบายนํ้าส่วนเกินลงอ่าวไทยได้เร็วขึ้น ฯลฯ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการพัฒนาคุณภาพดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม

โครงการไร่นาสวนผสมเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี

โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหา จราจรใน กทม.และปริมณฑล ฯลฯ

และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีอีกมากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงให้ครบถ้วน

กว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะเกิดเป็นผลสำเร็จ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงทุ่มเทศึกษาต้นเหตุของปัญหาและทดลองแนวทางแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ

ทรงต้องเหนื่อยยากขนาดไหน กว่าจะเกิดโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อประชาชนของพระองค์ท่าน

คิดถึงตรงนี้แล้ว...มันตื้นตันใจสุดประมาณ

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯจะสถิตในดวงใจชาวไทยชั่วนิรันดร์.

"แม่ลูกจันทร์"

วันที่ 26 ตุลาคมปีนี้ หยาดน้ำตาแห่งความโศกเศร้าอาดูรของชาวไทยทั้งประเทศต้องหลั่งนองท่วมแผ่นดินอีกครั้ง เพื่อส่งล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี 25 ต.ค. 2560 09:45 25 ต.ค. 2560 14:24 ไทยรัฐ