วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส่งออกทะลุฝันหวังสร้างประวัติศาสตร์

ส่งออกทะลุฝันหวังสร้างประวัติศาสตร์

  • Share:

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประเมินแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 60 ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.) ยังคงมีทิศทางขยายตัวได้เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าดีขึ้น และมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกในช่วง 9 เดือน มีมูลค่า 175,435.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.3% และในช่วง 3 เดือนที่เหลือ หากส่งออกได้เดือนละ 19,061.1 ล้านเหรียญฯ จะทำให้ ทั้งปีมีมูลค่าถึง 232,618.5 ล้านเหรียญฯ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง หลังจากที่เคยทำสถิติสูงสุดไว้เมื่อปี 2555 ที่มูลค่า 229,084.3 ล้านเหรียญฯ “กรมฯคาดหวังว่าการส่งออกทั้งปี จะเป็นไปตามเป้าหมาย เท่าที่ติดตามดู ประเทศส่วนใหญ่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ไทยที่มูลค่าส่งออกขยายตัวดีขึ้น ประเทศคู่แข่งอื่นๆก็ส่งออกได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน แสดงว่า การค้าโลกดีขึ้นจริง ตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าใครจะช่วงชิงเอาประโยชน์ตรงนี้ได้มากกว่า”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้