วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.แจงลูกหนี้เข้าใจผิดเรื่องชำระหนี้ ขอให้ตรวจประวัติการจ่ายหนี้ต่อเนื่อง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ใช้ เฟซบุ๊กได้โพสต์ร้องเรียนเรื่องการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า น้องสาวของตนซึ่งเป็นผู้กู้ยืม กยศ.ได้มีการชำระหนี้และธนาคารได้ออกใบรับเงิน โดยระบุเงินชำระหนี้คงเหลือ เป็น 0.00 บาทให้แล้ว ต่อมาได้มีการโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ อีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าน้องสาวได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือยัง แต่ได้รับคำตอบว่ามีหนี้ที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 23,000 กว่าบาท และเบี้ยปรับอีกหมื่นกว่าบาท รวมเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายเพิ่มจำนวน 38,000 กว่าบาทนั้น

ขอชี้แจงว่า ผู้กู้ยืมรายนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ไป 64,000 บาท มีเงื่อนไขว่าต้องชำระหนี้เป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่จบการศึกษาหรือเลิกศึกษา พร้อมดอกเบี้ย 1% ต่อปี หากผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งต้องเสียเบี้ยปรับ 18% ต่อปีของเงินงวดที่ค้างชำระ ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้ครั้งแรกปี 48 แต่ผู้กู้ยืมมิได้ชำระหนี้เป็นเหตุให้กองทุนฯได้ยื่นฟ้องผู้กู้ยืมและศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 2 ส.ค.53 ให้ผู้กู้ยืมชำระเงิน 68,948.41 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย 15% ต่อปีของเงินต้น 64,000 บาท จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ การที่ศาลได้มีคำพิพากษา โดยเปลี่ยนเงื่อนไขดอกเบี้ยจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 15% ต่อปี เมื่อผู้กู้ยืมได้มาชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้คือดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยชำระเป็น 0.00 บาทนั้น จึงยังมิใช่การชำระหนี้ที่ถูกต้องตามคำพิพากษา เมื่อกองทุนฯได้ปรับปรุงข้อมูลหนี้ของผู้กู้ยืมรายนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา จึงเป็นเหตุให้ยอดภาระหนี้ในระบบเพิ่มจำนวนขึ้น กองทุนฯต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ลูกหนี้ตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยให้โทร. 08-6372-3386 และ 08-4085-9171.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ใช้ เฟซบุ๊กได้โพสต์ร้องเรียนเรื่องการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า น้องสาวของตนซึ่งเป็นผู้กู้ยืม กยศ.ได้มีการชำระหนี้ 25 ต.ค. 2560 07:23 25 ต.ค. 2560 08:18 ไทยรัฐ