วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเมตตา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตเลขานุการคณะกรรมการโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ย้อนอดีตโครงการนี้เริ่มก่อตั้งปี 2512 เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า 50 ปีก่อน โรงเรียนยังมีน้อย ไม่พอกับการให้ความรู้ต่อคนไทย จึงให้จัดทำหนังสือรวมความรู้ 7 สาขาวิชา

คือ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่ออกหนังสือสารานุกรมฯเล่มแรกในปี 2516–2560 รวมแล้ว 42 เล่ม ยกเรื่องสำคัญที่ควรรู้และใกล้ชิดกับวิถีคนไทย แต่ละหัวข้อแบ่งเป็น 3 ระดับคือ เด็กเล็ก 6–10 ขวบ 10–14 ปีและ 15 ปีขึ้นไป

เพื่อเป็นความรู้ให้พ่อแม่สอนลูกได้เอง เป็นโรงเรียนประจำบ้านหรือโฮมสคูล โรงเรียนทางเลือก

เพราะพระองค์อยากให้พสกนิกรมีโอกาสเหมือนพระองค์ ที่ “สมเด็จย่า” ทรงจัดหาหนังสือประเภทแหล่งรวมความรู้ “บุ๊ก ออฟ โนเลจ” ให้อ่านแต่ยังทรงพระเยาว์

อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของพระองค์!!!

ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตเลขานุการคณะกรรมการโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 25 ต.ค. 2560 01:06 25 ต.ค. 2560 01:59 ไทยรัฐ