วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจอเพิ่ม

จนท.รวบรวมกระดูกชิ้นส่วนต่างๆที่เจอเพิ่มในป่าสามเหลี่ยมมรกต จ.อุบลราชธานี คาดเป็นของ น.ส.จุฑาภรณ์ อุ่นอ่อน หรือ ผอ.อ้อย (รูปเล็กบน) ส่วน ร.อ.ศุภชัย ภาโส หรือผู้กองเหน่ง (รูปเล็กล่าง) ถูกเสนอสั่งพักราชการแล้ว

จนท.รวบรวมกระดูกชิ้นส่วนต่างๆที่เจอเพิ่มในป่าสามเหลี่ยมมรกต จ.อุบลราชธานี คาดเป็นของ น.ส.จุฑาภรณ์ อุ่นอ่อน หรือ ผอ.อ้อย (รูปเล็กบน) ส่วน ร.อ.ศุภชัย ภาโส หรือผู้กองเหน่ง (รูปเล็กล่าง) ถูกเสนอสั่งพักราชการแล้ว 25 ต.ค. 2560 01:02 25 ต.ค. 2560 02:27 ไทยรัฐ