วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ำเรียนบาลีรักษาคำสอนพระพุทธเจ้า

ย้ำเรียนบาลีรักษาคำสอนพระพุทธเจ้า

  • Share:

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ให้กับ 19 สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า แม้ว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาจะมีหลายแผนก แต่แผนกที่สำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องบำรุงพระพุทธศาสนา คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ดำรงมั่นคง คือการศึกษาแผนกบาลี เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการบันทึกด้วยภาษาบาลี และภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่ได้มีการพัฒนา หรือเรียกว่า เป็นภาษาตาย ดังนั้น พุทธพจน์จากพระพุทธเจ้าจึงเป็นของมั่นคงแน่นอน ซึ่งการจะดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้อย่างบริสุทธิ์ตลอดไป ก็จะต้องมีการศึกษาภาษาบาลี ส่วนที่มีการส่งเสริมการเรียนภาษาบาลี จึงถือได้ว่าเป็นการทำคุณต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง

สมเด็จพระวันรัตกล่าวด้วยว่า ส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการบันทึกด้วยภาษาอื่นนั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เพราะภาษาต่างๆ เป็นภาษาที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่เหมือนกับภาษาบาลี จึงไม่แน่ใจว่าเมื่อมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆแล้วจะมีอะไรปนมาด้วยหรือไม่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้