วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชื่นชมนักศึกษาอาชีวะสร้างชื่อ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการมอบใบประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณให้กับนักศึกษาอาชีวะและสถานศึกษาอาชีวะที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกจากการแข่งขันทักษะงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ (Zeitplan Yung Welding Competition 2017) “WELDCUP 2017” เมืองดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับชาติ ที่สนามทวินริง โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักศึกษาอาชีวะทั้งสาขาช่างเชื่อม และสาขาช่างยนต์ ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือด้าน ช่างเชื่อมโลหะกว่า 50,000 คน และมีแนวโน้มความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นทุกปีในภาคอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง รวมทั้งเรื่องการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นหานวัตกรรมที่ทำให้รถมีอัตราการประหยัดน้ำมันมากที่สุด เป็นการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและประหยัด.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการมอบใบประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณให้กับนักศึกษาอาชีวะและสถานศึกษาอาชีวะที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกจากการแข่งขันทักษะงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ 25 ต.ค. 2560 00:31 25 ต.ค. 2560 04:21 ไทยรัฐ