วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรือเปิดบริการฟรี รองรับพระราชพิธี

ศูนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี สามารถใช้บริการทางเรือได้ฟรี ดังนี้ วันที่ 25-27 ต.ค. เรือร้านอาหาร ภัตตาคาร สมาคมเรือไทย ให้บริการตั้งแต่เวลา08.00-18.00 น. ด้านใต้ ที่ท่าเรือสาทร-ท่าเรือยอดพิมาน ให้บริการทุก 30 นาที เรือข้ามฟาก ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที ที่ท่าเรือวังหลัง-ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ท่าเรือวัดอรุณ-ท่าเรือราชินี วันที่ 25 และ 27 ต.ค. มีเรือให้บริการ ด้านเหนือ ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร ให้บริการทุก 1 ชม.

วันที่ 26 ต.ค. เรือด่วนเจ้าพระยาบริการฟรีตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที ด้านเหนือ ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือเทเวศร์ ด้านใต้ ท่าเรือวัดราชสิงขร-ท่าเรือยอดพิมาน และตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือวัดราชสิงขร เรือคลองแสนแสบ บริการฟรีตั้งแต่เวลา 06.30-19.00 น. ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ให้บริการทุก 10 นาที ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือบางลำพู ให้บริการทุก 20 นาที และตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ด้านเหนือ ท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ และท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ให้บริการทุก 1 ชม.

ศูนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี สามารถใช้บริการทางเรือได้ฟรี ดังนี้ วันที่ 25-27 ต.ค. เรือร้านอาหาร ภัตตาคาร สมาคมเรือไทย ให้บริการ.. 25 ต.ค. 2560 00:17 25 ต.ค. 2560 04:14 ไทยรัฐ