วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“แอ๊ด” ส่ง 2 เพลง เพื่อแสดงความอาลัย

“แอ๊ด คาราบาว” ส่งอีก 2 เพลงรวด “พ่อผู้เป็นนิรันดร์” และ “พระราชาโพธิสัตว์” เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อผู้เป็นนิรันดร์” เป็นบทเพลงเพื่อพ่อลำดับที่ 2 จากบทกวีนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดความเข้าใจกับประชาชนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า

หากเราคนไทยไม่ลืมความรัก และเจริญรอยตามความรู้ที่พระองค์ได้ให้ไว้กับเรา พระองค์ก็จะยังทรงอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดกาลนานและ แอ๊ดได้ประพันธ์บทเพลง “พระราชาโพธิสัตว์” เพื่อเทิดทูนพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงเสียความสุขส่วนพระองค์เพื่อความร่มเย็นผาสุกแก่ราษฎร เปรียบได้ดังพระโพธิสัตว์ของประชาชนชาวไทย.

“แอ๊ด คาราบาว” ส่งอีก 2 เพลงรวด “พ่อผู้เป็นนิรันดร์” และ “พระราชาโพธิสัตว์” เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อผู้เป็นนิรันดร์” 24 ต.ค. 2560 20:35 24 ต.ค. 2560 20:36 ไทยรัฐ