วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ้าอาวาสวัดบวรฯ มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 19 สำนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แก่สำนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นทั่วประเทศจำนวน 19 สำนักเรียน โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล เป็นประธานคณะดำเนินการ ที่อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 19 สำนักเรียน 24 ต.ค. 2560 20:19 24 ต.ค. 2560 21:13 ไทยรัฐ