วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผบ.ทร.รับอุปกรณ์แพทย์ฉุกเฉิน ใช้ในเรือพยาบาล กร.913 รักษาผู้ป่วยทางน้ำ

ผบ.ทร.รับอุปกรณ์แพทย์ฉุกเฉิน ใช้ในเรือพยาบาล กร.913 รักษาผู้ป่วยทางน้ำ

  • Share:

"กองทัพเรือ" จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล กร.913 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและส่งต่อทางน้ำ ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ต.ค. 60 พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉิน ภายในเรือพยาบาล กร.913 จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลศิริราช นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ผู้บริหารของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกำลังพลของกองทัพเรือร่วมในพิธี ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือโดยการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาล กร.913 เกิดจากความคิดของ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ อดีต ผบ.ทร. ที่ต้องการปรับปรุงเรือพยาบาลของกองทัพเรือ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ที่ดำเนินโครงการร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จึงมอบให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหน่วยที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเรือฯ ของกองทัพเรือ กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงเรือ ตลอดจนมีข้อเสนอแนะในเรื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวเรือ

การปรับปรุงเรือพยาบาล กร.913 และการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินที่ทันสมัย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพเรือ ในการรักษาพยาบาล และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ โดยดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช จะทำให้เกิดการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางบกได้ ซึ่งการปรับปรุงแบ่งระยะการดำเนินการได้ 3 ระยะ ดังนี้ระยะที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงตัวเรือ และติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินภายในเรือพยาบาลแบบ Telemedicine ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบครบวงจร เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ยึดตรึง เป็นต้น เพื่อพร้อมช่วยเหลือประชาชนในระหว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระยะที่ 2 ปรับปรุงตัวเรือ ระบบปรับอากาศ ตลอดจนติดตั้งระบบสื่อสารภายในให้สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลของผู้ป่วยจากเรือพยาบาลไปยังโรงพยาบาลปลายทาง และ ระยะที่ 3 จัดเรือพยาบาล กร.913 เป็นเรือต้นแบบในการปรับปรุง หรือจัดหาเรือพยาบาลลำต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้