วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘VR009 สัญญาณจากฟ้า’ จากพระราชปณิธานวิทยุสมัครเล่น สู่การพัฒนาระบบโทรคมนาคมไทยให้ยั่งยืน

‘VR009 สัญญาณจากฟ้า’ จากพระราชปณิธานวิทยุสมัครเล่น สู่การพัฒนาระบบโทรคมนาคมไทยให้ยั่งยืน

  • Share:

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า ผมเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่สีแดง หรือที่เรียกว่าพื้นที่คอมมิวนิสต์ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2501-2522 พระองค์ท่านเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนในสามจังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่ กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม

ทั้งนี้ พระองค์ท่านได้เปลี่ยนพื้นที่ทุรกันดาร แห้งแล้ง ให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นภาพการเสด็จฯ เยือนในพื้นที่ดังกล่าวก็ตามแต่ในสายตาของผมนั้นมีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ มาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำมาซึ่งความหวัง ทำให้ประชาชาน คนยากจน มีกำลังใจในการดำรงชีวิต ขณะเดียวกันประชาชน ก็กลับมีกำลังใจเพื่อต่อสู้เพื่อบ้านเมืองมากขึ้น สิ่งนี้เองถือเป็นความประทับใจที่ผมมีต่อพระองค์ท่านตั้งแต่เด็ก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎร

อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีคุณูปการด้านการสื่อสารเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น วิทยุสมัครเล่น และระบบดาวเทียมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าระบบดาวเทียมที่ใช้งานตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน ก็มาจากพระราชดำริของพระองค์ท่าน

ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้พระนามเรียกขานว่า VR009 ในวิทยุสมัครเล่น ซึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในปี 2539 โดยในขณะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐประชาชน ไม่สามารถติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ พระองค์ท่านได้มีการรับฟังหน่วยงานต่าง ๆ ว่า จะติดต่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไร ซึ่งในช่วง ที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ปรากฏว่า พระองค์ท่านทรงวิทยุติดต่อไปยังศูนย์สายลม ซึ่งขณะนั้นกรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งหลายคนก็มีความประทับใจ เสมือนมีความหวัง มีแสงสว่าง และกำลังใจ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีคุณูปการด้านการสื่อสารเป็นอย่างมาก
ไมว่าจะเป็น วิทยุสมัครเล่น และระบบดาวเทียมต่างๆ
จะเห็นได้ว่าระบบดาวเทียมที่ใช้งานตั้งแต่ปี 2520
จนถึงปัจจุบัน ก็มาจากพระราชดำริของพระองค์ท่าน”


จากพระราชดำริ สู่โครงการต่างๆ ที่พระองค์พระราชทานไว้ต่อระบบการสื่อสารของไทยนั้น ทางสำนักงาน กสทช.จะขอเดินตาม และสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เช่น การขยายเรื่องการพัฒนาระบบโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้ประเทศไทย มีความพร้อมในเทคโนโลยี การสื่อสารในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดั่งพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทานไว้ในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 ส.ค. 2526 ความว่า

"การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่ สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงาน และประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิด และสอดคล้องสำคัญที่สุดควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยี อันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้น ส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะ และสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคมและเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง"

นอกจากนี้ ผมเองยังได้ยึดถือพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ที่พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2512 ความว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

“ผมมีความประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะพระองค์ท่าน ได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงในสังคม เราไม่สามารถทำให้คนในสังคมเป็นคนดีได้ แต่เราไม่ควรส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจ และควรส่งเสริมคนที่ดีขึ้นมาปกครองคนหมู่มาก ผมจะขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง หรือ ฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวต่อไปในอนาคต”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ