วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงถก รมว.กห.อาเซียน กังวลปัญหาทะเลจีนใต้-คาบสมุทรเกาหลี

โฆษก กห.เผยการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ฟิลิปปินส์ กังวลต่อปัญหาทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวถึงผลการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียนกับ รมว.กลาโหมประเทศคู่เจรจาครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ เมืองคลาร์ก จังหวัดปัมปังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมาว่าประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ได้รับทราบร่วมกันถึงพัฒนาการล่าสุดของอาเซียน และการทำงานร่วมกับประเทศคู่เจรจาทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคงทางทะเล การแพทย์ทหาร การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาค โดยมีความกังวลร่วมกันต่อปัญหาทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี การก่อการร้าย และปัญหาในรัฐยะไข่ โดยเสนอให้กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร และทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามหลักกฎหมายสากลและระเบียบปฏิบัติร่วมที่กำหนด บนพื้นฐานความเท่าเทียมและประโยชน์ร่วม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ใช้กำลังทหาร โดยใช้การเจรจาหารือทางการทูตและช่องทางสื่อสารตรง รวมทั้งประสานเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด บนความริเริ่มความร่วมมือใหม่ เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียน สามารถเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงร่วมกัน

โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้แสดงทัศนะต่อที่ประชุมถึงภัยคุกคามปัจจุบันที่มีลักษณะข้ามชาติและซับซ้อน การแก้ไขปัญหาจึงต้องผสมผสานความคิดและมีความรอบคอบ ร่วมมือกันพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนในทุกมิติแบบองค์รวมที่มุ่งความยั่งยืน บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักสันติวิธี โดยคำนึงถึงภัยคุกคามที่พัฒนาการมากับเทคโนโลยี ทั้งนี้การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์จำเป็นต้องอ่อนตัวเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคต่อไป

ทั้งนี้ได้ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการริเริ่มความร่วมมือใหม่ในทุกมิติ ภายใต้กลไก กลาโหมอาเซียนและกลาโหมประเทศคู่เจรจา เพื่อประสิทธิภาพของพัฒนาการ การทำงานความมั่นคงร่วมกันของภูมิภาค พร้อมทั้ง ขอขอบคุณทุกประเทศที่ส่งกองเรือเข้าร่วมมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือน พ.ย. 60 ณ เมืองพัทยา หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่ การเป็นประธานการประชุมรมว.กลาโหมอาเซียน ในปี 2561 จากกลาโหมฟิลิปปินส์ให้กับกลาโหมสิงคโปร์

พล.ท.คงชีพ กล่าวโดยภาพรวมว่า การประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน และการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน กับรมว.กลาโหมประเทศคู่เจรจา ถือเป็นกลไกสูงสุดและสำคัญยิ่งด้านความมั่นคงของภูมิภาค ที่จะร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน บนบทบาทและจุดยืนที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาค

โฆษก กห.เผยการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ฟิลิปปินส์ กังวลต่อปัญหาทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี 24 ต.ค. 2560 15:52 24 ต.ค. 2560 16:28 ไทยรัฐ