วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า น้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิรูปที่ดิน

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า น้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิรูปที่ดิน

  • Share:

40 ปีที่แล้ว บ้านหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดาร ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นหลังเต่า เต็มเป็นด้วยดินปนทรายเก็บน้ำไม่ได้ ทำการเกษตรปลูกอะไรแทบไม่ได้ มีเพียงแต่มันสำปะหลัง ผลผลิตที่ได้ก็น้อยนิด...แต่วันนี้กลับอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกอะไรก็งอกงาม

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังศรัทธาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ที่มีต่อแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9

ปฏิรูปที่ดิน ไม่ใช่แค่นำที่ดินมาแจกจ่ายให้เกษตรกร...แต่ต้องปฏิรูปปรับปรุงดินให้สามารถสร้างผลผลิต สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย

เครือซีพีได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว มาขยายผลให้เป็นรูปธรรมอย่างครบวงจร ทั้งเรื่องการผลิต การจัดการ การตลาด และสนับสนุนวิทยาการความรู้...เริ่มด้วยรวบรวมที่ดินแห้งแล้ง 1,253 ไร่ จัดตั้ง “โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” ในปี 2520 จากนั้นดำเนินการโครงการในรูป 4 ประสาน

มีส่วนราชการอำเภอพนมสารคามเข้ามาช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 ราย ด้วยเงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรเจ้าของยินดีขายที่ดินให้โครงการฯ หรือคนยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง

นำรายชื่อเกษตรกร 50 ราย ไปกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ 17.8 ล้านบาท โดยมีเครือซีพีเป็นผู้ค้ำประกัน...เกษตรกรไม่ได้ที่ดินแบบให้เปล่า ต้องทำมาหากิน หารายได้มาจ่ายหนี้ ถึงจะได้เป็นเจ้าของที่ดิน

เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับจัดสรรที่ดินแปลงละ 24 ไร่ แบ่งเป็นโรงเรือนเลี้ยงหมูและบ้านพัก 4 ไร่ เครือซีพีจะนำหมูแม่พันธุ์ 30 ตัว ให้เกษตรกรเลี้ยง เพื่อผลิตลูกหมูมาขายคืนให้โครงการฯ...ส่วนอีก 20 ไร่ เป็นสวนเกษตร สวนไม้ผล ที่เริ่มต้นด้วยทำสวนมะม่วงน้ำดอกไม้

ด้วยเหตุนี้ถึงต้องเริ่มด้วยการเลี้ยงหมู เพราะต้องการมูลสัตว์มาปรับปรุงบำรุงดิน...สัตว์ที่เลี้ยงแล้วทำรายได้ให้เกษตรกรได้เร็ว ให้มูลมาก หนีไม่พ้นหมู

ด้วยการนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง ผ่านไปเพียง 10 ปี เกษตรกรสามารถผ่อนชำระหนี้ได้หมด จนพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากเกษตรกรยากไร้ไม่มีที่ทำกิน...ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

จากมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท ปัจจุบันขั้นต่ำ ครัวเรือนละ 80,000 บาทต่อเดือน

ที่สำคัญผืนดินอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นสวนผลไม้ สวนยาง สวนผัก ฟาร์มเห็ด สุดแต่ใครจะถนัด สร้างรายได้เสริมให้ตลอดปี การทำเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9

“ความสำเร็จของชาวหนองหว้าในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการปฏิรูปที่ดิน ที่เครือซีพี ซีพีเอฟและเกษตรกรทุกคนร่วมกันนำมาปฏิบัติ พิสูจน์ให้เห็นว่าแนวพระราชดำริช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้จริง เราทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” ภักดี ไทยสยาม ประธานบริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด กล่าว.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้