วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ถก คสช.ติดตามงานพระราชพิธี-สถานการณ์น้ำท่วม

นายกฯ ถก คสช.ติดตามงานพระราชพิธี-สถานการณ์น้ำท่วม

  • Share:

นายกฯ ถก คสช.ติดตามงานราชพิธี-สถานการณ์น้ำ ขณะที่การประชุม ครม.จับตา ป.ป.ท.ชงร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสทุจริต

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุม คสช.และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยการประชุม คสช.มีผู้บัญชาการเหล่าทัพและสมาชิก คสช.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ก่อนการประชุม พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทหารสูงสุด กล่าวว่า เป็นการรายงานความพร้อมของแต่ละเหล่าทัพในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคสช.กล่าวว่า เป็นการประชุมความพร้อมงานพระราชพิธี และรายงานสถานการณ์อุทกภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอ ครม.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการ และกลไกส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวกันของประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 63 และมาตรา 278 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ สาระสำคัญมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คตป.) มีเลขาธิการ ป.ป.ท.เป็นประธาน ทำการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการคุ้มครอง อาทิ ปกปิกข้อมูล คุ้มครองช่วยเหลือผู้ชี้เบาะแส รวมถึงบุคคลใกล้ชิดผู้แจ้งเบาะแส จัดหาทนายความให้กรณีเมื่อถูกฟ้องร้องดำเนินคดี มีบทลงโทษกรณีกระทำผิดต่อชีวิตร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผู้ชี้เบาะแส หรือบุคคลสัมพันธ์ใกล้ชิด รวมถึงเพิ่มโทษเป็นสองเท่าสำหรับความผิดในกรณีผู้มีอำนาจเหนือการปฏิบัติของผู้ชี้เบาะแส กระทำเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ข่มขู่ หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ชี้เบาะแส กรณีแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดนำข้อมูลของผู้ชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมไปเปิดเผย ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนและได้กระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรอันมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้