วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายนายอำเภอระดับสูง (ตอน 2)

โดย ซี.12

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 136 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีต่อดังนี้

46.นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นอภ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี เป็น นอภ.บางใหญ่ นนทบุรี 47.นายชรินทร์ ทองสุข นอภ.เมืองลพบุรี เป็น นอภ.เมืองนนทบุรี 48.นายยะห์ยา ปะนาฆอ นอภ.รือเสาะ นราธิวาส เป็น นอภ.เมืองนราธิวาส 49.นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นอภ.ฉวาง นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.รือเสาะ นราธิวาส 50.นายสังคม เกิดก่อ นอภ.ตากใบ นราธิวาส เป็น นอภ.ระแงะ นราธิวาส

51.นายประยูร พุทธชาติ นอภ.สะบ้าย้อย สงขลา เป็น นอภ.ตากใบ นราธิวาส 52.นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 53.นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นอภ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ห้วยราช บุรีรัมย์ 54.นายเกรียงไกร กิริวรรณา นอภ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็น นอภ.เมืองบุรีรัมย์ 55.นายยุทธนา พิทยานันทกุล นอภ.นาเชือก มหาสารคาม เป็น นอภ.นางรอง บุรีรัมย์ 56.นายนิติชัย วิริยานนท์ นอภ.แหลมสิงห์ จันทบุรี เป็น นอภ.คลองหลวง ปทุมธานี 57.นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นอภ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เป็น นอภ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 58.นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นอภ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว เป็น นอภ.เมืองปราจีนบุรี 59.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นอภ.บางพลี สมุทรปราการ เป็น นอภ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 60.นายบำเหน็จ บินหรีม นอภ.เขาชัยสน พัทลุง เป็น นอภ.ไม้แก่น ปัตตานี

61.นายวัชระ กระแสร์ฉัตร นอภ.เขาวง กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 62.นายทศพล เผื่อนอุดม นอภ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 63.นายวิรัตน์ สินสาย นอภ.วังทรายพูน พิจิตร เป็น นอภ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 64.นายประพันธ์ ตรีบุบผา นอภ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 65.นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นอภ.ปง พะเยา เป็น นอภ.เชียงคำ พะเยา 66.นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นอภ.คุระบุรี พังงา เป็น นอภ.เมืองพังงา 67.นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นอภ.กะเปอร์ ระนอง เป็น นอภ.ตะกั่วป่า พังงา 68.ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นอภ.เกาะยาว พังงา เป็น นอภ.ทับปุด พังงา 69.นายอดิศักดิ์ พันธ์คีรี นอภ.ไม้แก่น ปัตตานี เป็น นอภ.เขาชัยสน พัทลุง 70.นายพจน์ หรูวรนันท์ นอภ.เมืองกาญจนบุรี เป็น นอภ.เมืองพิจิตร

71.นายโชคชัย รักเกื้อ นอภ.เมืองปาน ลำปาง เป็น นอภ.บางมูลนาก พิจิตร 72.นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นอภ.ห้วยราช บุรีรัมย์ เป็น นอภ.วังทรายพูน พิจิตร 73.นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นอภ.ตะพานหิน พิจิตร เป็น นอภ.ทับคล้อ พิจิตร 74.นายไชยยา สมถวิล นอภ.วชิรบารมี พิจิตร เป็น นอภ.ตะพานหิน พิจิตร 75.นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นอภ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก เป็น นอภ.วังทอง พิษณุโลก 76.นายธนภัทร ณ ระนอง นอภ.บ้านลาด เพชรบุรี เป็น นอภ.เมืองเพชรบุรี 77.นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นอภ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 78.นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นอภ.ลาดยาว นครสวรรค์ เป็น นอภ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 79.นายเสรี หอมเกษร นอภ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.เมืองเพชรบูรณ์ 80.นางสาวเมตตา สินยบุตร นอภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น นอภ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์

81.ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นอภ.ถลาง ภูเก็ต เป็น นอภ.เมืองภูเก็ต 82.นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นอภ.ป่าพะยอม พัทลุง เป็น นอภ.ถลาง ภูเก็ต 83.นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นอภ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.กระทู้ ภูเก็ต 84.นายเพชร สุพพัตกุล นอภ.นางรอง บุรีรัมย์ เป็น นอภ.นาเชือก มหาสารคาม 85.นายรณชิต พุทธลา นอภ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.นาดูน มหาสารคาม 86.นายจรัส ศรีมูล นอภ.ชุมพวง นครราชสีมา เป็น นอภ.วาปีปทุม มหาสารคาม 87.นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นอภ.ท่าบ่อ หนองคาย เป็น นอภ.เมืองมุกดาหาร 88.นายจรัญ จันทรปาน นอภ.ควนโดน สตูล เป็น นอภ.รามัน ยะลา 89.นายวัลลภ จินดาเงิน นอภ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 90.นายครรชิต ดีหนองยาง นอภ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

รายการบันทึกการย้ายนายอำเภอระดับสูงนี้ยังมีต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสม.

“ซี.12”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง - ย้ายนายอำเภอระดับสูง

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 136 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีต่อดังนี้ 24 ต.ค. 2560 11:27 24 ต.ค. 2560 11:33 ไทยรัฐ