วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บาทแข็งค่าฉุดค้าชายแดนทรุด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ค่าเงินบาทแข็งค่า จาก 35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นปี 60 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดน ระหว่างไทยกับ 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และลาว ลดลงอย่างมาก จากปกติมูลค่าการค้าชายแดนกับ 3 ประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 2 หลักขึ้นไป เพราะราคาสินค้าของไทย สูงกว่าคู่แข่ง ส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าหันไปนำเข้าจากคู่แข่ง เช่น จีนและเวียดนามแทน ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย.60 การค้าชายแดน ระหว่างไทยและลาว เฉพาะการส่งออกมีมูลค่า 9,512 ล้านบาท ลดลง 4.17% เทียบกับเดือน ก.ย.59 ส่วนไทยส่งออกผ่านชายแดน ไปกัมพูชา 7,908 ล้านบาท ลดลง 0.14% และไทยส่งออกผ่านชายแดนไปเมียนมา 8,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.91%

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบค่าเงินบาทที่มีต่อการค้าชายแดนของไทยว่า จะกระทบต่อสัดส่วนการค้าชายแดนในตลาดดังกล่าวอย่างไร เบื้องต้น ส่วนแบ่งตลาดการค้าไทยในกัมพูชาอยู่ที่ 28% ของการนำเข้าทั้งหมดของกัมพูชา รองลงมาคือ จีน มีส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชา 20% และเวียดนาม 16-18% คาดว่า ทั้งจีนและเวียดนามจะมีส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชาเพิ่มขึ้น จากการที่กัมพูชานำเข้าสินค้าทั้ง 2 ประเทศแทนสินค้าไทย ส่วนเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 60 อยู่ที่ 1.8 ล้านล้านบาท โดยช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 60 มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวม 971,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.68% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา.

ค่าเงินบาทแข็งค่า จาก 35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นปี 60 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดน ระหว่างไทยกับ 3 ประเทศ 24 ต.ค. 2560 08:13 24 ต.ค. 2560 08:26 ไทยรัฐ