วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

แบ่งรองนายกฯจัดทำงบปี62 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะบูรณาการระหว่างนโยบาย หน้าที่ของหน่วยงาน และพื้นที่ ประกอบด้วย 24 แผนงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีแผนแม่บทระยะปานกลางและยาว ซึ่งต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกรอบความคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้งต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณด้วย

ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ 6 คณะ ดูแลการบูรณาการ 23 แผนงาน เช่น 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลการบูรณาการ 4 แผนงาน ได้แก่ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ เป็นต้น.