วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โฆษกมส.แจง ขายวัตถุมงคล ทุกวัดยังทำได้

โฆษกมส.แจง ขายวัตถุมงคล ทุกวัดยังทำได้

  • Share:

โฆษก มส.แฉถูกผู้ไม่หวังดีแปลงคำสั่งเจ้าคณะใหญ่ ห้ามสร้างวัตถุมงคล ยันยังสร้างได้ เพราะเป็นเรื่องของศรัทธา แต่ห้ามจำหน่ายในโบสถ์ ห้ามโฆษณาอวดอ้างชวนเชื่อสรรพคุณ จี้พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสทุกจังหวัด ต้องลงนามรับทราบคำสั่งนี้ทุกรูป เพื่อกวดขันไม่ให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติเสียหาย เป็นที่ติเตียนของประชาชน

หลังจากมีการส่งต่อข้อความในโลกโซเชียล จนเกิดความสับสนเกี่ยวกับการจัดสร้างวัตถุมงคลว่าทำได้หรือไม่ได้นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ต.ค. พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด สัมพันธวงศาราม ในฐานะกรรมการ และโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า หลังจากที่เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตได้มีคำสั่งไปยังคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ในการเข้มงวดวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ พบว่าปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดีไปแก้ไขคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างวัตถุมงคล ที่ไประบุว่าเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน สั่งห้ามสร้างวัตถุมงคล ทั้งที่ข้อความในคำสั่งนั้นระบุชัดเจนว่าห้ามการโฆษณา และห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในพื้นที่พระอุโบสถ อุโบสถ หรือโบสถ์ เนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ การนำวัตถุมงคลไปจำหน่ายในโบสถ์จึงถือว่าไม่เหมาะสม ทั้งนี้ การสร้างวัตถุมงคลเป็นเรื่องของศรัทธา ซึ่งเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนทราบดี จึงไม่ได้มีการสั่งห้าม เพียงแต่ในการจัดสร้างควรใช้สถานที่ที่มีความเหมาะสม มิดชิด ไม่ประเจิดประเจ้อ และไม่ควรใช้สถานที่ในโบสถ์

โฆษก มส.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ เมื่อคำสั่งของเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน รวมทั้งเจ้าคณะใหญ่คณะ ธรรมยุตสั่งการลงไปแล้ว พระสังฆาธิการในแต่ละจังหวัดตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค จะต้องลงนามรับคำสั่งไปปฏิบัติด้วย เพราะถือเป็นการลงนามรับรองว่าทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว และจะต้องนำไปปฏิบัติตามด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในคณะสงฆ์ และเพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มุ่งแต่สร้างวัตถุมงคลจนเกินหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม ขอให้คณะสงฆ์แต่ละพื้นที่ยึดคำสั่งของเจ้าคณะใหญ่ในพื้นที่ที่สังกัดอยู่เป็นหลัก อย่าไปหลงเชื่อข้อความที่มีการส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์

พระพรหมเมธีกล่าวด้วยว่า สำหรับคำสั่งเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตนั้น มี ใจความสำคัญคือ ห้ามพระภิกษุสามเณรกระทำการละเมิดกฎหมายบ้านเมือง และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ห้ามวิพากษ์วิจารณ์กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน ให้พระสังฆาธิการกวดขันไม่ให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติเสียหาย เป็นที่ติเตียนของประชาชน และให้พระสังฆาธิการกวดขัน ควบคุม ดูแลพระภิกษุสามเณร ไม่ให้ละเมิดพระธรรมวินัย แต่ในส่วนของคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และคำสั่งของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จะมีเพิ่มเติม คือ มีคำสั่งระบุว่า การจัดทำป้ายโฆษณาติดประกาศในที่ต่างๆ เกี่ยวกับพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง โดยบรรดาเกจิอาจารย์ หรือป้ายโฆษณาอวดอ้างชวนเชื่อสรรพคุณเกจิอาจารย์ อันเป็นการมอมเมาประชาชน มิใช่วิถีพุทธ มิใช่วิถีสมณะ ส่อเจตนาไปในทางอเนสนา (การหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรแก่ภิกษุ) สุ่มเสี่ยงต่อการต้องอาบัติอันติมวัตถุ (อาบัติปาราชิก ซึ่งทำให้ภิกษุและภิกษุณีผู้ต้องมีโทษถึงที่สุดคือ ขาดจากภาวะของตน) ให้ระงับการจัดทำนั้น หากทำมาแล้วให้ปลดรื้อออกเสีย และในส่วนของอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ทำวัตรไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา หรือทำบุญการกุศลต่างๆ ต้องไม่เป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังภายในอุโบสถ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้