วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ทำดีเพื่อพ่อคัดแยกขยะทั่วประเทศ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. มอบหมายให้หน่วยงานสังกัด ทส. ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 แห่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แต่ละจังหวัด จัดทีมปฏิบัติงานทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะในวันที่ 26 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ในการนี้ สส.ขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นอาสาสมัครเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เข้าร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำแต่ละจังหวัดทั่ว ประเทศ โดยครือข่าย ทสม.ส่วนหนึ่งยังสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเฉพาะกิจงานพระราชพิธีกว่า 27,200 คน เพื่อสนับสนุนภารกิจในแต่ละจังหวัดอีกด้วย.

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. มอบหมายให้หน่วยงานสังกัด ทส. ประกอบด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค16แห่ง 24 ต.ค. 2560 02:14 24 ต.ค. 2560 03:04 ไทยรัฐ