วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปน.เริ่มเปิดจ่ายน้ำ ถึงพื้นที่ซอยกันตนา

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี บริเวณถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ซอยกันตนาถึงซอยวัดลาดปลาดุก ความยาวท่อกว่า 10 กิโลเมตร มูลค่ารวม 280 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ ตลอดจนรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต ซึ่งมีการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้การดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมคืนสภาพผิวจราจรเรียบร้อย และได้เปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้ว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ใช้น้ำกว่า 10,000 ราย คิดเป็นประชากรกว่า 50,000 คน มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น.

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี บริเวณถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันตก 24 ต.ค. 2560 01:49 24 ต.ค. 2560 02:18 ไทยรัฐ