วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองนิรมิต การ์ตูนสอนเด็ก

น้องๆหนูๆห้ามพลาด รายการ “เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร” เวลา 05.00 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จากบทพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่การ์ตูนฝีมือคนไทย สีสันสดใสสวยงามน่าติดตาม นำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบการ์ตูนเพื่อให้เยาวชนเข้าใจง่ายขึ้น เนื้อหามุ่งเน้นการฝึกมองดูและรู้จักจิตใจตัวเองเป็นพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบ “เมือง” คือ “จิตใจ” ของคน พร้อมกับนำเสนอวิธีฝึกเอาชนะ “จิตใจ” ของตนเองเพื่อไม่ให้ยึดติดกับความทุกข์ เหมาะสำหรับเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการดำเนินชีิวิต ด้วยสติและปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข.

น้องๆหนูๆห้ามพลาด รายการ “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” เวลา 05.00 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จากบทพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่การ์ตูนฝีมือคนไทย สีสันสดใสสวยงามน่าติดตาม... 23 ต.ค. 2560 14:46 23 ต.ค. 2560 14:49 ไทยรัฐ