วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลานกีฬาหาย

พิจิตต รัตตกุล


คนเขียนเล่าว่า ช่วงปี 2540 กรุงเทพมหานครได้ ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร หลายโครงการเกิดขึ้น ได้รับการตอบรับจากชาวกรุงเทพฯเป็นอย่างดีทั้ง ลานคนเมือง และ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

ทุกชุมชนใน 50 เขต ที่ดินว่างเปล่าถูกปรับพื้นที่นำมาใช้ประโยชน์ให้เป็นลานกีฬา

เพื่อให้คนใช้สอย ออกกำลังกาย

เขตต่างๆตอบรับ แปลงงบประมาณสมทบที่ได้จากสภาผู้แทน ราษฎร ซื้อหาอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเล่นเด็ก ชิงช้า ม้าหมุนของเล่น ถูกลำเลียงเข้ามาที่ลานอเนกประสงค์ในพื้นที่เขตที่กำหนดไว้ทำลานกีฬา

เป็นที่ฮือฮาของชาวชุมชนและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงลานกีฬา โดยเฉพาะน้องหนู มีความสุขกันถ้วนหน้า ยกเว้นชาว ชุมชนลานมะขาม–บ้านหม้อ ถนนอิสรภาพ 42 แยก 6 แขวงวัดอรุณ มีลานกีฬาที่ว่างเหมือนทุกชุมชนในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ไว้สำหรับเป็นจุดพักผ่อนและออกกำลังกายของคนในชุมชน

อยู่ไม่นาน สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ได้งบประมาณสร้างเขื่อนข้างลานกีฬาของลานมะขาม-บ้านหม้อ บริษัทก่อสร้าง จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อวางอุปกรณ์ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน

เขตบางกอกใหญ่ขอยุบเลิกลานกีฬาต้านยาเสพติด เป็นที่พักคนงาน ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.ในเขตพื้นที่ถูกขนย้าย หายสาบสูญไปจนทุกวันนี้

หลังเขื่อนของคลองข้างลานกีฬาสร้างเสร็จสิ้น สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกลับไม่เคลียร์พื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ชุมชนหรือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ คงรื้อไปแต่สิ่งของที่ใช้สอยได้ เหลือแต่ขยะจากการก่อสร้าง และส้วมซึม ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ให้รกหูรกตา

ชาวชุมชนช่วยกันเรี่ยไรเงินค่าจ้างเหมาให้รถมาขนขยะออกจากพื้นที่ และปรับปรุงด้วยเงินของชาวบ้าน พอชาวบ้านถามหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นเด็กที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ขนไป และรับปากจะนำมาคืน หลังสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำเสร็จสิ้น กลับไม่มีคำตอบ

หลายชุมชนได้รับการบริจาคอุปกรณ์กีฬาและของเล่นเป็นระยะๆจากหน่วยงานรัฐ แต่ที่ลานมะขาม–บ้านหม้อ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กลับไม่เอาชาวบ้าน

ไม่บริการประชาชน

หลายคนสงสัยการที่ปล่อยให้ยุบลานกีฬาในวันนั้น อาจทำให้ชื่อลานกีฬา “มะขาม–บ้านหม้อ” สูญสลายและตกสำรวจในที่สุดหรือเปล่า งบประมาณที่ตั้งได้รับการสนับสนุนหายไป

เสียสิทธิหรือถูกตัดสิทธิออกจากกรุงเทพมหานคร

จึงไม่มีมิติใหม่ๆลงมาเพื่อคนในชุมชน.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คนเขียนเล่าว่า ช่วงปี 2540 กรุงเทพมหานครได้ ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร หลายโครงการเกิดขึ้น ได้รับการตอบรับจากชาวกรุงเทพฯเป็นอย่างดีทั้ง ลานคนเมือง และ ลานกีฬาต้านยาเสพติด 23 ต.ค. 2560 11:45 23 ต.ค. 2560 14:34 ไทยรัฐ