วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Be on the books


คนที่อ่านหนังสือมาก a person who reads a lot ฝรั่งเรียกว่า a bookworm ที่หมายถึง หนอนหนังสือ ในหลายประเทศมีการมอบ a book token ให้กันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร a book token เป็น a card ที่มีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับ ใช้ซื้อหนังสือได้อย่างเดียว เช่น a₤200 book token

เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไร ฝรั่งใช้วลี write a book on ... เมื่อวันก่อน มีคนแนะนำให้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่ง แนะนำเสร็จแล้วก็พูดว่า Dr. Jemima wrote a book on Asian history. ดร.เจมิมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชีย

บางคนใช้วลี in my book = in my opinion หรือ ในความคิดเห็นของฉัน Zimbabwe is too far, and in my book that makes difficult to run your company there. ซิมบับเวอยู่ไกลเกินไปในความเห็นของผม มันยากที่จะทำธุรกิจที่นั่น

ไปเยี่ยมบริษัทก่อสร้างที่สร้างถนนไปเมืองตูย์เมน (Tyumen’) ในสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้จัดการเล่าให้เราฟังว่า There are 300 Russians on the books at the cement works. มีชาวรัสเซีย 300 คน ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานซีเมนต์ของบริษัท be on the books = to be employed by a company ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

be on the books = to be employed by a company ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 23 ต.ค. 2560 11:33 23 ต.ค. 2560 14:27 ไทยรัฐ