วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ในดวงใจตราบนิรันดร์

ในดวงใจตราบนิรันดร์

โดย สหบาท
24 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลา 70 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงห่วงใย และสนพระราชหฤทัยในกิจการตำรวจอยู่เสมอ

นับพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2545 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาส สถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบ 100 ปี ณ ลานฝึกศรียานนท์ วันแห่งประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจครั้งนั้น พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่า...

“ตำรวจมีหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือ ต้องทำหน้าที่ทั้งด้านการปกครอง คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและจับกุมผู้กระทำผิด รวมทั้งการปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย

นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหานานา และต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จครบถ้วนจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ตำรวจทุกคนภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติยิ่งนี้ และตั้งปณิธานให้แน่วแน่ที่จะพากเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติงานทุกด้าน ทุกระดับให้บรรลุผลอันเลิศ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคงของชาติไทยเรา...”

เป็นพระบรมราโชวาทภายหลังนักเรียนนายร้อยตำรวจ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนเดินสวนสนามต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

“...ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ข้าพระพุทธเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ...”

หวังว่าคำสัตย์ปฏิญาณตนถวายองค์พระเจ้าแผ่นดินคงไม่สูญเปล่า

ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตราบนิรันดร์.

สหบาท