วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ธ สถิตในดวงใจ

ธ สถิตในดวงใจ

โดย หมัดเหล็ก
24 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

สุเมธ ตันติเวชกุล


เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม การบินไทยคืนชีวิต ให้คูคลองเลียบวิภาวดี เอาไว้อย่างน่าฟัง

“เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคนไทยทุกคนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมกันตั้งปณิธานที่จะสืบสานการทำความดีเพื่อพ่อ โดยการทำความดีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ทำได้เลยและมีคุณค่ามากที่สุด คือให้คนไทยร่วมกันรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ให้ทรัพยากรเหล่านี้คงอยู่คู่ประเทศและเป็นสมบัติของลูกหลานในภายภาคหน้า”

นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆที่คนไทยสามารถจะทำความดีเพื่อพ่อได้ โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนรองบประมาณหรือกลไกใดๆทั้งสิ้น เพียง แต่มีจิตสำนึกที่จะทำ ก็เพียงพอแล้ว

งานด้านสังคมของการบินไทยที่ เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การบินไทยได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการการบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย โดยผู้บริหารและพนักงานการบินไทยได้พร้อมใจกัน ปล่อยต้นแว่นแก้ว ซึ่งเป็นวัชพืชและหญ้าธรรมชาติช่วยยับยั้งการเกิดมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ช่วยฟอกอากาศ เติมออกซิเจน จากอากาศลำเลียงผ่านลำต้นสู่ราก และทำให้จุลินทรีย์ในดินสามารถย่อยของเสีย เปลี่ยนไปเป็นสารที่พืชรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยทำให้น้ำเสียเป็นน้ำดีด้วยการดูดซับสิ่งสกปรกในน้ำ

เป็นวิธีแบบง่ายๆแต่ได้ประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ การบินไทยยังตระหนักถึงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นนำเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับพนักงานจิตอาสาการบินไทย ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปู ปลาน้ำจืด ในโครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ที่ได้เริ่มขึ้นในปี 2539 ที่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบินไทย

โครงการอื่นที่การบินไทยทำควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าและแหล่งน้ำ เช่น นำแร้งดำหิมาลัยกลับสู่ธรรมชาติ ช่วยช้างเร่ร่อน หมู่บ้านช้างไทย ที่ จ.สุรินทร์ ปลูกป่าที่ศูนย์ศึกษา พัฒนาห้วยทราย เป็นต้น

การน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างยั่งยืน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการมี จิตอาสา ที่จะร่วมมือร่วมใจ ในการทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน

ธ ทรงสถิตในดวงใจชั่วนิจนิรันดร์.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th