วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผบ.ทบ.วางพวงมาลา รำลึก 107 ปี วันสวรรคต 'รัชกาลที่ 5'

ผบ.ทบ.วางพวงมาลา รำลึก 107 ปี วันสวรรคต 'รัชกาลที่ 5'

  • Share:

ผบ.ทบ.เป็นประธานงานน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในงานน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ห้องบารมีปกเกล้าฯ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคตในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ปี 2453 รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา และด้วยพระปรีชาสามารถและทรงคำนึงถึงประโยชน์ของราษฎร จึงทรงริเริ่มนำความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านมาสู่ประเทศ และเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส เป็นที่มาของพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" นอกจากนี้ยังทรงป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ทรงยกเลิกระบบไพร่ นับเป็นที่มาของการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย โดยทรงพัฒนาระบบการศึกษาวิชาทหารให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารรับใช้ชาติ

ทั้งนี้ กองทัพบกในฐานะหน่วยงานที่พิทักษ์ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้