วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.วางพวงมาลา รำลึก 107 ปี วันสวรรคต 'รัชกาลที่ 5'

ผบ.ทบ.เป็นประธานงานน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในงานน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ห้องบารมีปกเกล้าฯ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคตในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ปี 2453 รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา และด้วยพระปรีชาสามารถและทรงคำนึงถึงประโยชน์ของราษฎร จึงทรงริเริ่มนำความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านมาสู่ประเทศ และเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส เป็นที่มาของพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" นอกจากนี้ยังทรงป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ทรงยกเลิกระบบไพร่ นับเป็นที่มาของการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย โดยทรงพัฒนาระบบการศึกษาวิชาทหารให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารรับใช้ชาติ

ทั้งนี้ กองทัพบกในฐานะหน่วยงานที่พิทักษ์ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้.

ผบ.ทบ.เป็นประธานงานน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2560 23 ต.ค. 2560 10:26 23 ต.ค. 2560 13:02 ไทยรัฐ