วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โดย บี บางปะกง
23 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

เรียน คุณบี บางปะกง ที่นับถือ

คุณบีและแฟนกีฬา ตลอดจนปวงชน ชาวไทยคงทราบกันดีแล้วว่า วันที่ 26 ตุลาคมนี้ จะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ ของชาติไทยที่จะต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งเนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์นักกีฬา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ความตอนหนึ่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และนับแต่วันนั้นตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ จะเห็นได้ว่าวันนี้โครงการดังกล่าวได้แตกดอกออกผลนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนในทุกท้องถิ่น

ที่สำคัญ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงสนพระทัยในการกีฬาหลากหลายชนิด ด้วย พระปรีชาชาญนี้เอง จะเห็นได้ว่าองค์กรกีฬาระดับโลก ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด ตลอดจนรางวัลต่างๆแด่พระองค์ท่านเป็นจำนวนมาก และที่ติดตาตรึงใจในวงการกีฬาไทยและกีฬาโลก มาจวบจนวันนี้คือ การทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาเซียพเกมส์ หรือกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร

ภาพแห่งความทรงจำของวงการกีฬาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทูลเกล้าฯถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เรือใบประเภทโอเค และภาพแห่งความทรงจำนั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนกีฬามาจนถึงวันนี้ และเนื่องด้วยวันดังกล่าวเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทย คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 จึงกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ”

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ นอกเหนือจากการมีพระมหากรุณาธิคุณด้วยการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆแล้ว พระมหากรุณาธิคุณทางด้านการกีฬาที่พระองค์ท่านทรงมีนั้น ไม่ว่าจะเป็นพระราชดำรัส, การโปรดเกล้าฯให้คณะนักกีฬาเข้าเฝ้าก่อนหรือหลัง การแข่งขัน, การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขัน หรือทรงเปิดการแข่งขัน หรือการพระราชทาน รางวัลต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยวันสำคัญวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกวันหนึ่ง ที่พสกนิกรทั้งผองจะได้จดจำและร่วมน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระมหากษัตริย์นักกีฬาสู่สวรรคาลัยอย่างทั่วหน้ากัน

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

OOOOOOOOOO

ครับ! พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมนี้ จะเป็นอีกวัน ที่ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกไว้

กับการร่วมกันส่งเสด็จ “ราชาอันเป็นที่รักยิ่ง”

ของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน!!!


บี บางปะกง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้