วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"สมคิด" มั่นใจ ก.อุดมฯตอบโจทย์ประเทศ

"สมคิด" มั่นใจ ก.อุดมฯตอบโจทย์ประเทศ

  • Share:
ปรับร่าง ก.ม.หลายประเด็นรองรับ ชี้ต้องหาจุดสมดุลอิสระมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาท้วงติงร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาว่าไม่ตอบโจทย์ประเทศว่า การแสดงความคิดเห็นของบอร์ดอิสระฯซึ่งมีข้อแตกต่างหรือไม่เห็นด้วย ถือเป็นเรื่องปกติ เรื่องนี้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯจะต้องชี้แจงให้เข้าใจ ซึ่งตนได้สรุปข้อคิดเห็นของบอร์ดอิสระฯได้ 4 เรื่องที่ต้องการให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯปรับปรุงร่างให้ชัดเจนเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ประการแรก กระทรวงการอุดมศึกษาต้องเน้นงานวิจัย ซึ่งคณะทำงานฯได้ปรับปรุงโดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ดูแลการวิจัยของประเทศ ประการที่สอง การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้มีคนนอกมากขึ้น โดยลดจำนวนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐและให้เพิ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งคณะทำงานฯรับข้อเสนอมาปรับปรุง

อธิการบดี มธ.กล่าวต่อว่า ประการที่สาม บอร์ดอิสระฯเสนอให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาอีกคณะหนึ่งแยกออกจาก กกอ. ทั้งนี้เดิมกรรมการที่ดูแลมาตรฐานจะเป็นอนุกรรมการใน กกอ. เรื่องนี้บอร์ดอิสระฯต้องการให้แยกคณะกรรมการออกมาอีกชุดให้ชัดเจน และประการที่สี่ เรื่องหน่วยงานหรือคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้ามากลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมางบฯของมหาวิทยาลัยจะเสนอผ่านรัฐมนตรีและเสนอถึงสำนักงบประมาณ ซึ่งเมื่อแยกเป็นกระทรวงใหม่แล้ว ก็น่าจะต้องเข้ามากลั่นกรองเพื่อดูว่างบฯลงทุน และงบฯพัฒนาแต่ละโครงการของมหาวิทยาลัยเสนอสอดคล้องกับทิศทางประเทศ หรือยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ ส่วนงบฯประจำจะไม่ยุ่งเกี่ยว โดยปล่อยให้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย

“ข้อเสนอเรื่องมีกรรมการดูแลมาตรฐานแยกจาก กกอ. และหน่วยงานกลั่นกรองงบฯของมหาวิทยาลัยเป็นข้อเสนอใหม่จากบอร์ดอิสระฯ ซึ่งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯจะต้องหารือกันและหาจุดสมดุล เพราะหากให้คณะกรรมการฯจากกระทรวงมากเกินไปก็จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระลดลง ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับบอร์ดอิสระฯ โดยเฉพาะเรื่องการตอบโจทย์ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการปรับตัวไปมาก ซึ่งทุกเรื่องเรามีคำตอบ เพียงแต่เราไม่ได้คุยกับบอร์ดอิสระฯโดยตรงเท่านั้น” ศ.ดร.สมคิดกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้