วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกไทยที่ 1 ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกรายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประเทศต่างๆในปี 2560 พบว่า ไทยมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่บรรลุผลแล้ว 12 ข้อจาก 19 ข้อ เทียบเท่าประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งไทยมีความคืบหน้าในการดำเนินการสูง ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากทั้งหมด 191 ประเทศ และเป็นประเทศที่บรรลุผลในการดำเนินการสูงสุดอันดับ 1 ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียน โดยเป้าหมายในการติดตามความคืบหน้าที่ประเทศดำเนินการบรรลุผลแล้ว อาทิ การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด NCDs ในระดับชาติ มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีแบบสำรวจสุขภาพทุก 5 ปี มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน NCDs แบบพหุภาคีในระดับชาติ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ แอลกอฮอล์ อาหาร การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ล้วนเป็นการทำงานที่มีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกรายงานผลการติดตามความคืบหน้า... 23 ต.ค. 2560 01:27 23 ต.ค. 2560 02:39 ไทยรัฐ