วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลิตไวน์ยุโรปตกต่ำสุด นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่นานมานี้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลผลิตไวน์ในหลายประเทศชั้นนำที่เป็นเจ้าใหญ่การผลิตไวน์ชั้นดี ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมนี ซึ่งสหภาพเกษตรกรและสหกรณ์แห่งสหภาพยุโรป เผยว่าการผลิตไวน์ทั้งหมดของสหภาพยุโรปในปี พ.ศ.2560 มีประมาณ 145 ล้านเฮกโตลิตร ซึ่งลดลงประมาณ 14% จากปีที่ผ่านมา

มีการระบุว่าการผลิตไวน์ของยุโรปลดลงไปในระดับที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีสาเหตุจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายสุดโต่ง จริงอยู่ที่ไวน์จากยุโรปนั้นมีคุณภาพสูง แต่การเพิ่มราคาขึ้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการชดเชยความสูญเสียแก่ผู้ประกอบการผลิตไวน์ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัจจัยอื่นๆ อันทำให้องุ่นเสียหาย แต่มีรายงานว่าในขณะที่ผลผลิตของอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนีลดลง ในโปรตุเกสกลับมีการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 10%

อย่างไรก็ตาม สหภาพเกษตรกรและสหกรณ์แห่งสหภาพยุโรปไม่ได้ให้รายละเอียดของการส่งออกต่ำสุด ก่อนหน้านี้ แต่เผยว่าการเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ.2559 นับเป็นปีที่ยากจนที่สุดปีหนึ่งในรอบ 30 ปี ซึ่งท้าทายในการแก้ไขปัญหาอย่างยิ่งในอนาคต.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่นานมานี้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลผลิตไวน์ในหลายประเทศชั้นนำที่เป็นเจ้าใหญ่การผลิตไวน์ชั้นดี ... 22 ต.ค. 2560 13:55 22 ต.ค. 2560 13:55 ไทยรัฐ